Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2013 в 14:47, курсовая работа

Описание работы

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у всебічному вивченні особливостей організаційного та правового забезпечення діяльності підрозділів Державної служби охорони при МВС України в попередженні та припиненні правопорушень.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ І. Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”……………………………………………………9
Становлення та розвиток охоронної діяльності на території України……………………………………………………………………….9
Місце та призначення міліції охорони: доцільність її функціонування...25
Розділ ІІ . Організаційні основи функціонування та діяльності Державної служби охорони при МВС України……………………………………...……32
Правовий статус та організаційна побудова системи підрозділів Державної служби охорони при МВС України…………………………..32
Завдання Державної служби охорони при МВС України та функції діяльності підрозділів…………………………………………………...…41
Розділ 3. Напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень…………………………………………………………………..55
Висновки…………………………………………………………………………72
Використані джерела інформації…………………………………………….78

Работа содержит 1 файл

Організаційна побудова та зміст діяльності міліції охорони.docx

— 132.32 Кб (Скачать)

З метою вдосконалення  організаційно-управлінської структури  Державної служби охорони при  МВС України потрібно:

1. Оптимізувати всі ланки  Державної служби охорони –  від обласних управлінь і відділів  – до підрозділів на місцях, маючи передусім за мету скорочення  адміністративно-управлінського апарату  та одночасно зміцнення його  якісного добору, установлення розумного  співвідношення між названою  категорією співробітників та  основними виконавцями, реорганізувати  нерентабельні підрозділи охорони.

2. Визначити на перспективу  конкретні завдання для вирішення  питань, які у названих вище  умовах можуть постати перед  підрозділами міліції охорони,  цивільною охороною, технічною службою,  Службою інкасації та СПМО  „Титан”.

3. Переглянути зміст  управлінської діяльності, відійти  від застарілих методів і стилів  керування, зосередивши увагу  на колегіальному вирішенні нагальних  питань і проблем, які виникають  у службовій діяльності, акцентувати  повсякденну увагу керівників  усіх рівнів, а по можливості  – і кожного працівника на розуміння потреби отримання кінцевого конкретного результату роботи.

4. При формуванні цінової  політики виважено підійти до  визначення цін на послуги  охорони, враховуючи фінансові  можливості замовника, при цьому  гнучко пропонуючи йому весь  спектр охоронних послуг –  від фізичної до технічної  охорони. Вважати одним із важливих  елементів цієї роботи переконання  замовника в надійності запропонованих  послуг, спираючись на практичні  результати підрозділів охорони [24].

Установлений порядок  прийому на службу в міліцію (до підрозділів  Державної служби охорони при  МВС України) передбачає певний, а  інколи   – тривалий час оформлення особових справ на майбутніх міліціонерів. Це також, хоча і меншою мірою, стосується і майбутніх охоронників ДСО. У сучасних умовах дефіциту коштів і робочих місць чекання прийому  на роботу більше місяця для молодих  людей є малоприйнятним. Багато з  них, не дочекавшись кінцевих результатів, намагаються влаштуватися на роботу в недержавні охоронні організації. З огляду на викладене та з метою  скорочення терміну прийому на роботу, недопущення відтоку працівників  до недержавних охоронних формувань  потрібно:

1. Максимально скоротити  час прийому кандидатів на  посади охоронників ДСО при  МВС України, які несуть службу  без зброї.

2. Започаткувати порядок  тимчасового працевлаштування в  системі ДСО при МВС України  або на створених нею підприємствах  кандидатів на службу, що дозволить  досконаліше вивчити їх особисті  та ділові якості.

3. Запровадити спрощену  схему прийняття на роботу  цивільних охоронників з можливістю  укладання з ними короткочасних  трудових договорів без запровадження  штатної чисельності.

Запровадити єдину уніфіковану  програму підготовки охоронників за різними напрямками діяльності ДСО  при МВС України.

З метою підвищення професійної  майстерності особового складу потрібно:

1. Запровадити на постійній  основі проведення навчань з  використанням пейнтбольного спорядження,  а також за Методикою стрільби  в умовах обмеженого бачення  в обсязі 20% від кількості навчальних  годин, визначених програмою вогневої  підготовки.

2. Розробити і запровадити  в навчальному процесі навчальних  закладів підрозділів ДСО при  МВС України навчально-методичні  рекомендації з тактики:

 • дій у типових та екстремальних ситуаціях з групами затримання пунктів централізованого спостереження у складі двох працівників із службовою собакою;
 • чіткої взаємодії членів наряду (узгодженість і послідовність дій) при виконанні силового чи озброєного затримання злочинця двома і більше членами наряду.

Охорона об’єктів за допомогою  технічних засобів є найбільш перспективною галуззю охоронної  діяльності. Враховуючи їх зростаюче  та домінуюче місце в розвитку Державної служби охорони при  МВС України, обов’язковими умовами  удосконалення діяльності технічної  служби Державної служби охорони  є:

 • нагальна потреба у перспективному переоснащенні та модернізації пунктів централізованого спостереження новітніми технічними засобами охоронного призначення;
 • забезпечення сучасними засобами реєстрації аудіоінформації безпосередньо самих чергових частин ДСО при МВС України та пунктів централізованого спостереження;
 • потреба найширшого впровадження новітніх технологій передачі сповіщень по радіоканалах стільникових мереж і систем централізованого спостереження, враховуючи зростаючу кількість приватних будинків і дач, пряма зацікавленість їх власників в ефективній їх охороні;
 • суцільне впровадження технічних систем по контролю (пристрої визначення місцезнаходження автотранспортних засобів) за групами затримання ПЦС, нарядами Служби інкасації та СПМО „Титан” з метою зосередження сил і засобів оперативного реагування на протиправні прояви;
 • продовження розробки тестових пристроїв, призначених для попередження, застосування, своєчасного виявлення та локалізації вибухонебезпечних пристроїв і радіоактивних матеріалів, враховуючи вимоги сьогодення і специфіку служби;
 • розширення сфери надання технічних послуг охорони власникам підприємств малого бізнесу, приватним підприємцям обладнання магазинів, кіосків, торговельних палаток кнопками тривожної сигналізації та іншими технічними засобами охоронного призначення;
 • створення систем дистанційного відеоспостереження з метою здійснення належного контролю за несенням служби на особливо важливих об’єктах та кредитно-фінансових установах;
 • нагальна необхідність своєчасного розроблення та направлення на місця технічної документації, потрібної для впровадження (технічні можливості, монтаж, експлуатація) новітніх технічних засобів охорони;
 • залучення провідних виробників технічних засобів охоронного призначення до розробки та випробування їх новітніх зразків;
 • використання можливості демонстрації комплексу технічних засобів охоронного призначення та відшукання можливостей їх широкого рекламування через спеціальні друковані видання та інші засоби масової інформації;
 • наявність підготовлених на високому професійному рівні технічних спеціалістів;
 • оснащення їх усім необхідним і створення умов для творчої, зацікавленої і, в першу чергу в матеріальному плані, роботи;
 • економічна і технічна незалежність охоронної структури від інших суб’єктів охоронної діяльності (особливо це стосується пунктів централізованого спостереження).
 • ефективна організація, виконання і взаємодія всіх складових здійснення технічної охорони в єдиному ланцюгу: пошук замовника послуг ― швидке придбання та постачання технічних засобів охорони ― негайне проведення вхідного контролю, швидкий і якісний монтаж засобів ОПС на об’єкті ― швидке підключення ОПС на ПЦС ― здійснення надійної охорони об’єкта за допомогою ПЦС ― страхування ризику ― своєчасне і якісне обслуговування приладів ОПС (у т.ч. автономних) ― „миттєвий” ремонт приладів при їх виході з ладу [48].

Особливістю фізичної охорони  є те, що вона являє собою „обличчя”, „візитну картку” охоронної організації. Підготовка її працівників, одяг, поведінка, уміння спілкуватися, рівень культури та інтелекту складає враження про  охоронну організацію в цілому. Хоча б одне, разове порушення у кожному  з цих елементів має за собою  негативні та довгострокові наслідки.

Враховуючи те, що населення (замовник охорони) розподіляється на різні верстви за рівнем власного збагачення, виконавець замовлення (охоронна фірма) повинен задовольнити всі  категорії відповідним рівнем сервісу, оснащення, зовнішнім виглядом охоронців, поведінкою з клієнтом.

Заможні особи іноді  бажають платити за „ексклюзив”  більше, ніж інші категорії. Враховуються й зовнішні ознаки: зріст, краса охоронців, якість форменого одягу, його відмінний  колір, вишукана поведінка і, звичайно, висока якість роботи. Це престиж замовника.

Загальні лозунги охорони: „Менше охорони ― більше сервісу”, „Ми турботливі, швидкі, готові прийти на допомогу”.

В обов’язки охоронця входить  не тільки суто охорона, а й максимум сервісу у всьому. Цінується відвертість  і доброзичливість охорони до законослухняних громадян.

Уся фізична охорона, враховуючи особливості замовника охорони, повинна мати чітку спеціалізацію, згідно якої ділитися на групи:

 • представницька ― здійснення охорони заможних замовників, іноземців, посольств, банків, великих фірм;
 • торгова ― охорона об’єктів торгівлі, готелів тощо. Вміння поводитися у великому гурті та запобігати дрібним крадіжкам і конфліктним ситуаціям;
 • робоча ― спеціалізуватися на охороні промислових об’єктів. Вміти безконфліктно забезпечувати пропускний режим, робити обходи території вночі, працювати з собаками;
 • по охороні портів, вокзалів, залізничних вантажів ― наявність спеціалізації по догляду багажу;
 • паркова ― здійснення обслуговування стоянок та паркувань автомобілів на замовлення мерій міст. Працівники повинні добре знати та забезпечувати виконання Правил дорожнього руху [54].

У розширенні фізичної охорони  треба триматися відомого принципу ― „краще менше та краще”, здійснювати  ретельний відбір кандидатів в охоронці, добре їх навчати, одягати, оснащувати, платити і забезпечувати високий  рівень організації охорони, який передбачає:

Повне задоволення побажань замовника щодо порядку, часу та умов несення служби (охоронець максимально  повинен бути „його людиною”, а  не виглядав би „чужою”, з іншої  організації, правила якої є незручними для замовника).

Чіткість та пунктуальність у виконанні обов’язків охорони  в будь-яких умовах.

Щоденний контакт керівника  або старшого охорони із замовником для отримання оцінки роботи кожного  охоронника за добу, яка в свою чергу  є основою визначення величини премії охоронця за місяць.

Організація взаємодії  із суб’єктами господарювання, створеними за участю коштів Державної служби охорони при МВС України та недержавними охоронними організаціями

Удосконалення діяльності Державної служби охорони при  МВС України у сфері реалізації завдань попередження та припинення правопорушень потрібно здійснювати  за наступними напрямами:

 • удосконалення законодавчого врегулювання охоронної діяльності;
 • розширення сфери охоронних послуг;
 • удосконалення організаційно-управлінської структури Державної служби охорони при МВС України;
 • покращання відбору, навчання та виховання кадрів;
 • удосконалення діяльності технічної служби Державної служби охорони при МВС України;
 • удосконалення фізичної охорони;
 • організація взаємодії із суб’єктами господарювання, створеними за участю коштів Державної служби охорони при МВС України та недержавних охоронних організацій.

Серед найважливіших завдань  реформування органів внутрішніх справ, а саме підрозділів ДСО при  МВС України пріоритетним виступає налагодження й підтримка стосунків  між міліцією охорони й населенням на принципах довіри, взаєморозуміння  й доброзичливості.

Питання пов’язані з  охороною власності та особистої  безпеки громадян, як показали результати анкетування  хвилюють  88,39 % з 99,63 % опитаних. Більш всього респондентів хвилює технічна  укріпленість офісів та приватних квартир – 65,03 %, а  вже потім – фізична – 43,97 % та інформаційна безпека – 35,58 % [46].

Завдання щодо  охорони  всіх форм власності та  забезпечення особистої безпеки громадян, боротьби зі злочинністю,  підрозділи Державної  служби охорони при МВС України  повинні вирішувати в умовах демократизації суспільства, розширення гласності, підвищення ролі громадської думки.

Зміцнення зв'язків підрозділів  міліції охорони з населенням і врахування громадської думки  є одним з основних напрямків  реформування системи МВС України  в цілому, а також критерієм  оцінки ефективності правоохоронної діяльності. Орієнтація  правоохоронної системи  лише на статистичні показники більше не задовольняє суспільство, підриває  довіру населення  до дій правоохоронців.

Останнім  часом як юристи вченні так  і практики приходять  до висновку, що тісні, науково обґрунтовані зв’язки з  засобами  масової  інформації можуть різко покращити  результати діяльності  підрозділів  міліції охорони, економічно та раціонально  використовувати їх інтелектуальні й  матеріальні ресурси.

Деякі традиційні  засоби боротьби з правопорушеннями в сучасних умовах  втратили свою ефективність,  разом з тим засоби масової  інформації можуть бути широко використанні  у  формуванні громадської думки, в соціальній профілактиці правопорушень,  правовому вихованні, у процесі  розслідування й  розкриття злочинів [65].

Необхідно працювати над  формуванням позитивної громадської  думки,   використовуючи  можливості  засобів масової інформації.

Під взаємодією  підрозділів  Державної служби охорони з засобами масової інформації розуміються  постійні між ними зв’язки, які  проявляються в процесі  взаємовпливу та використання  можливостей один одного для досягнення  власних цілей.

Слід також відзначити, що взаємодія  міліції охорони  із засобами масової інформації пов’язана  з реалізацією принципу гласності. Преса, радіо, телебачення – це засоби гласності, їх вплив першочергово розрахований на широкі маси населення. Засоби масової  інформації, взаємодіючи з підрозділами міліції охорони (формування громадської  думки, правова пропаганда, профілактика і т. ін.) чинять ефективний вплив  на формування масової правосвідомості.

Державна служба охорони  при МВС України, використовуючи інформаційно-пропагандські функції, має можливість повно, економно, методично  досягати поставлених  цілей, а саме залучати населення до співпраці, а  засоби масової інформації,  в  свою чергу, більш повно реалізувати  свої  функції, задовольнити бажання  своєї аудиторії в отриманні  відповідей  та об’єктивної інформації.

Збіг поставлених цілей  вищевказаних  соціальних систем  приводить до взаємодії, яка  позитивно  впливає на кожну з них.

Громадська думка істотно  пов’язана з суспільним життям. Вона постійно змінюється і формується, в першу чергу, під силою самої  дійсності: політичної, соціальної й  духовно-ідеологічної ситуації, яка існує в країні [40].

Проблема громадської  думки охоплює питання про  умови формування,  висвітлення, її вплив  в різних сферах суспільства.

Немає  сумнівів, що без  урахування громадської думки як фактора, що безпосередньо впливає  на формування поведінки громадян, необхідних умов її формування, не  можливо завоювати довіру людей, чи залучити їх до боротьби зі злочинністю.

Информация о работе Становлення та організаційна побудова Державної служби охорони при МВС України”