Рефераты по масс-медиа и рекламе

Рецензія на кишеньковий посібник

29 Марта 2013, сочинение

Прочитавши посібник у мене склалось дуже суперечне враження. З одного боку інформація, яка викладена в посібнику корисна та цікава. Описаний досвід більш розвинутих держав у цій сфері для мене виявився дуже корисним. Не зважаючи на те що я маю досвід у проведенні соціологічних опитувань, я відкрила для себе багато нового. Також мені сподобався той факт, що автор намагався, створити практичний посібник, а не теоретичний.

Рецензия на фильм "Шоу Трумана"

17 Февраля 2013, творческая работа

Героя этой американской картины зовут Трумен Бёрбэнк. У наших зрителей могут возникнуть ассоциации, пожалуй, только с Гарри Труменом, президентом США, вошедшим в историю из-за того, что именно он отдал приказ об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Однако для американцев, которые, кстати, с небывалым энтузиазмом откликнулись на ленту Питера Уира с участием популярного актёра Джима Кэрри, есть две подсказки, позволяющие сразу почувствовать скрытую иронию повествования. Truman — звучит почти так же, как True Man, то есть «настоящий человек», а фамилия Бёрбэнк вообще является кинематографической, поскольку именно в Бёрбэнке находятся несколько голливудских киностудий.

Розробка реклами в транспортній компаніі

19 Июня 2013, курсовая работа

Але для того,щоб успішно обійти підводні камені в рекламному море, необхідно зробити ставку на загальнолюдські чинники, а не підкреслювати якісь національні особливості або гумор. Хоча буває, що і рішення, засновані на гуморі і жартах, можуть бути досить ефективними. Але такі випадки погоди не роблять. Отже, в тривалій перспективі проведення рекламних кампаній буде більш вигідним.
Реклама покликана служити засобом мотивації конкретної аудиторії. Розбиваючи потенційних покупців відповідно до їх способом життя, національністю та іншими параметрами, рекламодавці прагнуть до тієї чи іншої групи людей.
Мета справжньої курсової роботи-загальнодоступно викласти сутність та зміст реклами як ефективної основи збутової діяльності стосовно практиці транспортних підприємств, що працюють в умовах ринкових відносин як на зовнішньому так і на створюваному внутрішньому ринку

Розробка рекламної компанії

22 Декабря 2011, курсовая работа

Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» – сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, займає лідируючі позиції на ринку фіксованого телефонного зв'язку України. Охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку (обслуговує більше 10 млн. телефонних ліній) і 83% ринку послуг міжміського і міжнародного телефонного зв'язку.
ВАТ «Укртелеком» – це історичний лідер на ринку стаціонарної телефонії, протягом довгих років підприємство є синонімом надійності та стабільності, відомий кожному українцю з дитинства та присутній у кожній оселі. Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, які дозволяють надавати клієнтам послуги швидкісного Інтернету, мобільного зв’язку, передачі голосу та відео по IP, звичайно ж, змінили акценти і у роботі Укртелеком. Відповідно до потреб часу, компанія здійснила фундаментальні зміни у розвитку власної інфраструктури, вивела на ринок нові сучасні пропозиції, які здатні задовольнити потреби усіх категорій споживачів телекомунікаційних

Розробка стратегії розміщення реклами на підтримку бренду підприємства

21 Апреля 2012, курсовая работа

Об'єкт дослідження – діяльність ТОВ «ВАССМА РІТЕЙЛ».
Предмет дослідження – організаційні та методичні особливості розробки стратегії розміщення реклами на підтримку бренду ТОВ «ВАССМА РІТЕЙЛ».
Мета роботи: розробка стратегії розміщення реклами на підтримку бренду ТОВ «ВАССМА РІТЕЙЛ».
Написання курсової роботи передбачає виконання таких завдань :

Роль рекламы в социально – культурном сервисе и туризме

19 Февраля 2011, курсовая работа

Задача рекламы в современной рыночной экономике доведение товаров от производителя до потребителя, формирование спроса на них с учетом социально-демографических особенностей отдельных групп населения с целью побудить к приобретению тех или иных товаров и услуг.

В данной курсовой работе будет рассмотрена рекламная отрасль в целом и конкретно на предприятиях социально – культурного сервиса и туризма.

Роль связей с общественностью в государственном управлении

20 Апреля 2012, курсовая работа

В России понятие "связи с общественностью" стало предметом общественного внимания и научного анализа лишь в конце ХХ столетия, при этом особый интерес вопросам его возникновения, формирования уделяют социологи, политологи, психологи. С начала 60-х гг. XX в. он вошел в политический лексикон в связи с появлением новых методов проведения и организации избирательных кампаний.

Роль СМИ и коммуникаций в политических процессах

10 Сентября 2011, курсовая работа

Цель данной работы – рассмотреть роль власти и СМИ политических процессах на примере «Новой газеты».

Задачи:

1. Рассмотреть теоретически аспект взаимоотношений

2. Провести исследование статей «Новой газеты».

Роль засобів масової інфармації у становленні правової держави в Україні

08 Февраля 2013, доклад

У новому суспільстві, у роки бурхливого розвитку інформаційних технологій роль ЗМІ у житті кожного громадянина нашої держави, беззаперечно, є важливою і, можна стверджувати, фундаментальною.

Роль и значение PR и социальной рекламы в практике социальной работы

21 Сентября 2011, курсовая работа

Цель исследования: теоретическое обоснование значения использования PR и социальной рекламы в социальной работе государственных и муниципальных учреждениях.

Задачи исследования:

дать анализ рекламной деятельности как нового вида социальной деятельности; раскрыть сущность, смысл, необходимость и цели PR;
выявить роль PR и социальной рекламы в формировании имиджа социальных служб и некоммерческих организаций; формировании национальной идеи, стереотипов, традиций.
определить роль СМИ в связях с общественностью;
изучить средства и методы PR в системе государственной и муниципальной службы;
выяснить отношение жителей города Казани к PR и социальной и политической рекламе.

Роль и значение рекламного слогана в рекламном обращении

09 Декабря 2010, курсовая работа

целью курсовой работы является изучение и описание особенностей рекламного слогана. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть термин «слоган»;

- рассмотреть методики создания слогана;

- выявить особенности слогана;

- выделить классификацию слоганов;

- исследовать эффективность работы слоганов в рекламном обращении;

Объектом исследования выступают наименования рекламных слоганов на предприятиях СКС и Т.

Предметом исследования являются особенности и специфика использования рекламных слоганов

Роль мультимедиа в образовании

01 Мая 2012, доклад

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет одновременного воздействия графической, звуковой, фото и видеоинформации такие средства обладают большим эмоциональным зарядом и активно включаются в индустрию развлечений, практику работы различных учреждений, домашний досуг, образование. Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих областях деятельности человека. Одну из самых широких областей применения технология мультимедиа получила в сфере образования, поскольку средства информатизации, основанные на мультимедиа способны, в ряде случаев, существенно повысить эффективность обучения

Роль перевода с английского в современном мире

11 Марта 2012, доклад

Мировой тенденцией конца прошлого и начала нынешнего тысячелетий является глобализация экономики и интеграционные процессы в культуре, научных и технических областях, приведшие к росту числа разноязычных контактов. Современный мир уже не имеет строгого разграничения на национальности и страны, мировое сотрудничество в сфере бизнеса легко преодолело эти границы. Поэтому сложилась ситуация когда без универсального английского языка сложно плодотворно работать в бизнесе, заниматься научной деятельностью да и простое межличностное общение затруднено.

Роль рекламы в жизни современного школьника

25 Февраля 2012, реферат

Современный мир трудно представить себе без рекламы. А ведь еще недавно мы и не знали, что такое реклама на телевидении и радиовещании. Мы были знакомы лишь с так называемой уличной рекламой. Стремительный прорыв рекламы в общественную жизнь людей обоснован социальным заказом общества: увеличением товаров на рынке сбыта и необходимостью их реализации.

Роль рекламы в формировании потребительской культуры

27 Октября 2011, контрольная работа

Реклама - это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которых является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории.

Роль России в интеграции АТР

05 Декабря 2011, творческая работа

АТР – экономическо-политический регион, включающий в себя около 50-ти государств, объединенными торговыми отношениями. Эти страны имеют выход к Тихому океану и используют его водное пространство для транспортного сообщения. В регионе представлено большое разнообразие экономик и ресурсов: динамично развивающиеся Гонконг, Тайвань и Сингапур, высокие технологии Японии, Кореи, Тайваня и запада США, природные ресурсы Австралии, Канады, Филиппин и российского Дальнего востока, людские ресурсы Китая и Индонезии, высокая сельскохозяйственная производительность Чили, Новой Зеландии, Филиппин и США.

Роль СМИ в жизни общества

26 Декабря 2011, курсовая работа

Целью работы является показать важность СМИ в современном информационном мире и важность понимания того, что хоть эта информация зачастую интегрирована в массовое сознание, но ее нужно и можно контролировать.

Роль СМИ в жизни общества

26 Февраля 2012, курсовая работа

Целью работы является показать важность СМИ в современном информационном мире и важность понимания того, что хоть эта информация зачастую интегрирована в массовое сознание, но ее нужно и можно контролировать.

Роль СМИ в современной культуре

13 Января 2011, курсовая работа

Деятельность СМИ оказывает исключительно большое влияние на жизнь общества в целом, на социально-психологический и нравственный облик каждого из членов этого общества, потому что всякая новая информация, поступающая по каналам СМИ, соответствующим образом стереотипизирована и несет в себе многократно повторяемые политические ориентации и ценностные установки, которые закрепляются в сознании людей.

Роль сми в современном мире

28 Февраля 2012, реферат

Средства массовой информации являются одним из мощнейших инструментов формирования социального пространства в современном мире.
С развитием информатизации российского общества средства массовой коммуникации начинают оказывать все более ощутимое воздействие на различные сферы жизни социума, в частности, на политическое сознание и поведение населения.

Роль СМИ в формировании общественного мнения

20 Марта 2012, курсовая работа

Современные проблемы взаимодействия социальных субъектов во многом связаны с развитием средств коммуникации и повышением значения роли информации. В условиях становления информационного общества возрастает социальная потребность в своевременной и качественной информации, в знании, следовательно, в повышении уровня образования; информация приобретает глобальный характер; возрастают скорости сбора, обработки, хранения, передачи информации; увеличивается воздействие информации на развитие различных сфер общественной деятельности (экономика, политика, культура, медицина, наука и т. д.).

Роль социально-психологической установки в рекламе

28 Марта 2011, реферат

Целью этой работы является определение роли социально-психологической установки в рекламе.
Задачами данной работы является рассмотрение влияния трех составляющих компонентов социально-психологической установки: когнитивного, эмоционального и конативного на восприятие рекламы и воздействия ее на потребителя.

Роль цвета в рекламе

07 Ноября 2011, курсовая работа

Данная тема довольно актуальна, так как цвет влияет на психику человека как на сознательном, так и на подсознательном уровне. Для специалиста по рекламе или PR очень важно знать роль цветовой гаммы и то, каким образом один цвет может сочетаться с другим. Реклама – двигатель торговли. Важно уметь правильно преподнести информацию, которая должна быть донесена до потребителя. Для этого нужно знать все тонкости создания рекламы, где немаловажную роль играет цветовая гамма.

Российские информационные агентства

19 Января 2012, реферат

Информационные агентства - специализированные информационные предприятия (организации, службы, центры), обслуживающие СМИ. Их основная функция - снабжать оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, организации, частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. Функционирование агентств ориентировано на сбор новостей.

Рынок рекламы в России

05 Апреля 2012, курсовая работа

Смысл рекламной индустрии состоит в приобщении граждан к тем или иным продуктам, через связывание этих продуктов в их сознании с идеями, образами, которые могут заинтересовать будущего потребителя. При этом у потребителя складывается некое положительное отношение к идее рекламируемого продукта, а за ним - стереотип поведения, лояльность к продукту. В последствии, реклама занимается развитием идеи уже отождествленной с продуктом и поддержанием должного поведения потребителя по отношению к продукту во времени. При этом сами идеи, которые "тянут" за собой продукт, становятся частью не только восприятия потребителей, но и их сознания и системы ценностей, на которую они (потребители) ориентируются в своем дальнейшем поведении. Иногда, если реклама приходится по вкусу, она входит в народный стереотип, фольклор.

Сарафанное радио и его роль в продвижении продукта

13 Декабря 2012, доклад

Научно доказанно, что потребитель чаще всего обращает свое внимание на рекламу исходящую не из средств массовых информаций, а на “проверенную “ близкими ему людьми. Большую часть всех покупок мы осуществляем, благодаря слухам и опыту других людей, мнению кого мы доверяем. Проиводители и поставщики различных услуг, заинтересованны в том, чтобы пустить наиболее удачный слух, который привлечет новых потребителей.

Связи с общественностью и формирование корпоративного стиля, корпоративной культуры в организации (на примере ФК «Альфа Банк»)

22 Ноября 2012, курсовая работа

Для того, чтобы четче и понятнее определить направление работы, автором были определены объект и предмет исследования. Объектом исследования в курсовой работе стали внутренний (корпоративный) PR как специальная технология конструирования внутренней среды организации. А предметом – внутрикорпоративные мероприятия как часть внутреннего PR.
При написании работы автор ставит перед собой цель изучить корпоративную культуру предприятия. рассмотреть корпоративные мероприятия как PR – технологию.
Для достижения этой цели были поставлены несколько задач:
Определить основные понятия и принципы корпоративного PR.
Выявить основные механизмы формирования корпоративного стиля.
Выявить специфику организации и методику проведения корпоративных мероприятий.
Выявить основные задачи и цели корпоративных мероприятий.
Осуществить анализ организованных и проведенных корпоративных мероприятий.

Связи с общественностью в государственных структурах

02 Декабря 2011, курсовая работа

На мой взгляд, задачи PR-специалиста, работающего в государственных органах, непросты. Во-первых, ему необходимо постоянно обеспечивать граждан и общественные объединения исчерпывающей и объективной информацией о целях, планах организации, о нововведениях или изменениях. Во-вторых, он должен всегда стремиться к налаживанию эффективной обратной связи, учитывать общественные интересы, потребности, формировать программы целей управления и выбор метода их организации.
Задачи исследований:
1) Изучить теоретические аспекты Public Relations в государственных структурах:
- закономерности возникновения PR как системы, принципы Public Relations;
- роль Public Relations в государственной системе;
- основные модели связей с общественностью;
- цели и функции связей с общественностью в системе государственного управления.
2) Изучить структуру российского PR-рынка. Исследовать особенности PR-технологий в государственных структурах.
3) Рассмотреть особенности деятельности PR-подразделений в крупных государственных структурах.

Связи с общественностью в деятельности Русской Православной Церкви

08 Января 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы: исследовать связи с общественностью в деятельности Русской Православной Церкви.
Задачи сформулированы в соответствии целью курсовой работы:
-Изучить историю взаимоотношений церкви и государства, церкви и общества
- Изучить целевые аудитории Русской Православной Церкви и ее работу с ними
-Рассмотреть создание образа РПЦ в западных СМИ
- Рассмотреть создание образа РПЦ в отечественных СМИ
-Рассмотреть результаты социологических опросов с целью выявления отношения общественности к Русской Православной Церкви.

Связи с общественностью в Интернете: достоинства и недостатки

23 Января 2011, статья

Для специалистов Public Relations (PR), оперирующих в своей деятельности главным образом информацией, современные информационные технологии вкладывают в руки мощные и крайне эффективные инструменты для достижения своих целей. Основной средой, где информационные технологии внедряются и стремительно развиваются, на сегодняшний день является единое информационное пространство – глобальная сеть Интернет.