Рефераты по литературе

Ілияс Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» өлеңін оқытудағы ерекшеліктер немесе «қазақ поэзиясындағы ұлы жаңалық»

21 Сентября 2011, реферат

Ілияс лириканың бар саласында қалам жебеген дарын. Оның қазақ поэзиясын өркендетуге ерен үлес қосқан саласы - пейзаждық лирика. Табиғатқа арналған өлеңдерінде сөзбен сурет салуға барынша шебер екенін көреміз. «Жазға салым», «Жазғытұрым», «Жазғы шілде», «Жаз», «Қыс», «Мезгіл суреттері», «Жел», «Жетісу суреттері», т.б. өлеңдері осының айғағы. 1925 жылы қазақ поэзиясына ұлы жаңалық әкелген «Жетісу суреттері» өлеңін оқығаннан кейін М.Әуезовтің - «мен Ілиястың шын ақындығына ден қойдым» деуі тегін емес.

Інтерпретація біблійних образів в поемах Дж. Г. Байрона, І. Франка та В. Сосюри

26 Ноября 2011, дипломная работа

Його мета полягає у аналізі і порівнянні авторських інтерпретацій біблійного матеріалу представниками різних національних літератур – вітчизняної та західноєвропейської. Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:
розгляд теоретичних аспектів вивчення художніх образів, традиційного сюжетно-образного матеріалу, зокрема біблійного, опрацювання відповідних наукових робіт;
розгляд явища інтерпретації та з'ясування ролі, яку відіграє це явище в становленні і функціонуванні традиційних образів;
огляд біографій Дж. Г. Байрона та В. Сосюри, з’ясування життєвих обставин, в яких відбулося звернення авторів до канонічної версії;
здійснення аналізу на матеріалі обраних художніх творів вищезазначених письменників трансформації цих біблійних образів, з'ясування відмінностей між авторською та канонічною версіями.

Інтэлектуальна-філасофская думка ў паэзіі А. Разанава

04 Апреля 2012, сочинение

А. Разанаў – самы яскравы прадстаўнік інтэлектуальна-філасофскай плыні сучаснай беларускай паэзіі, у якой мастацкае бачанне свету арганічна паяднана з яго навукова-філасофскім разуменнем. За 34 гады творчай працы выйшла дзесяць кніг: “Адраджэнне” (1970), “Назаўжды” (1974), “Каардынаты быцця” (1976), “Шлях – 360” (1981), “Вастрыё стралы” (1988), “У горадзе валадарыць Рагвалод” (1992), “Паляванне ў райскай даліне” (1995), “Рэчаіснасць” (1998), кніга выбранага “Танец з вужакамі” (1999), кніга паэм “Гліна. Жалеза. Камень” (2000).

Історія написання «Червоне і чорне»

18 Февраля 2013, реферат

У романі "Червоне і чорне” Стендаль використав кримінальну справу, про яку прочитав у газеті. Поштовхом до роботи над твором стала історія Антуана Берте, сина сільського коваля. Його вихователем і вчителем був місцевий священник. Коли юнакові виповнилось 19 років, він почав працювати гувернером у родині багатого промисловця пана Мішу. Можливо, між дружиною Мішу й Антуаном виник роман.

Історія порівняльно-історичного методу

26 Ноября 2011, контрольная работа

Порівняльно-історичне мовознавство – це область загального мовознавства, об’єктом якої є споріднені, генетично пов’язані мови. Порівняльно - історичне мовознавство встановлює відповідності між цими мовами та описує їх еволюцію в просторі і часі. Як основним засобом своїх досліджень порівняльно - історичне мовознавтсво користується порівняльно-історичним методом, основною метою якого є побудова моделі прамовних станів окремих родин і груп споріднених мов світу, їх поступового розвитку та поділу на самостійні мови, а також побудова порівняльно-історичних описів (граматик і словників) мов, що входять до тієї чи іншої генетичної спільноти.

Історія створення історичних поем С. Руданського

19 Ноября 2011, курсовая работа

Степан Васильович Руданський належить до славної плеяди визначних діячів української національної культури, якими пишається народ. Літературна й громадська діяльність поета, якого І. Франко зарахував до "найбільш талановитих українських поетів, що появилися після смерті Шевченка", а М. Рильський назвав його справді "народним поетом", становить світлу сторінку в історії утвердження національної самобутності українського народу.

Історія танцю: від міфів до сучасності

21 Февраля 2013, реферат

Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі! Хто з вас не любить танцювати? Жодне свято не обходиться без танців. І хай не всі вміють танцювати, але безумовно одне: краса танцю зрозуміла всім.
Ведуча: Танець – хвилюючий і найпрекрасніший вид мистецтва, бо не тільки відображає життя, а й сам є життям. А ще він виховує, вчить культури поведінки. Танці – це емоційна насолода. Вони розвивають почуття ритму, виробляють правильну поставу, піднімають настрій.

Італійська література

15 Марта 2012, реферат

Історія літератури Відродження, як і всієї культури Ренесансу, починається в Італії. На початку 16 ст. провісником її став великий поет Данте Аліг'єрі (1265-1321). У своїх філософських творах ( Пірі Монархія) і найбільшої поемі Божественна комедія він відбив всі складнощі світогляду людини перехідного періоду, який вже ясно бачить майбутнє нової культури.

А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі

11 Февраля 2012, контрольная работа

Кезінде репрессияға ұшырап, мерт болған боздақтар қайта тірілді, сөнген жанып, жоғалған табылды. Алыптар қайта оралды. Тұтас буынның төлбасы, кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым-тілші, әдебиет зерттеуші, түрколог, дарынды ақын-аудармашы Ахмет Байтұрсынов қалыптасқан дәстүрлі құжаттар бойынша айтқанда, қазіргі Қостанай облысы, Торғай атырабындағы, Сартүбек деген жерде ел арасында беделді, қайратты кісі Шошақұлы Байтұрсын шаңырағында 1873 жылы 18 қаңтарда дүниеге келген.

А. Барто

08 Января 2012, контрольная работа

Агния Львовна Барто начала свой путь, в литературе в 20-е годы. В поэзии А. Барто встает многообразная, полная радостных, а то и грустных настроений, боевая, трепетная, содержательная жизнь растущего человека буквально с момента появления его на свет. Вот стихотворения для самых маленьких: «Машенька», «Машенька растет», «Фонарик», «Игрушки». Каждая стихотворная «игрушка» Барто («Зайка», «Слон», «Деревянный бычок» и другие), как русские народные песенки-потешки, не только забавляет ребенка, но в то же время преподает ему первые уроки нравственности. Растет человек, а дружба его с поэзией Барто не кончается. Переступил он школу - его снова встречают стихи любимой поэтессы - «В школу», «Сережа учит уроки», «Лешенька, Лешенька», «Буква «Р», «Арифметика», «Что делать с Алексеем»… Так к каждому новому поколению Барто приходит заново, воспитывая и радуя, отдавая детям свой талант щедро, без остатка. Раскрыть внутренний мир советского ребенка, отобразить всю его многообразную жизнь, способствовать исправлению дурных черт характера и развивать светлые, гуманные - вот что отличает поэзию Барто.

А. С. Пушкин

20 Декабря 2012, доклад

Жизнь и творчество А. С. Пушкина (1799 — 1837)--- русского поэта, родоначальника новой русской литературы, создателя современного русского литературного языка.

А. С. Пушкин

17 Февраля 2013, биография

Непосредственное восприятие поэзии А. Ахматовой не раз наталкивало многих исследователей (не говоря уже просто о читателях) на мысль о родстве ее Музы с Музой А. С. Пушкина. Однако попытки в определении степени и сущности этого родства не всегда были плодотворными, что вызывало (и до сих пор, случается, вызывает) скепсис со стороны другой части исследователей, считающих "резонными возражения по этому поводу В. В. Виноградова и его тезис

А.Ахматова – голос своей эпохи

31 Марта 2011, реферат

В 1982 г. в Оксфорде сэр Исайя Берлин так заключил свои записки об Ахматовой: «Легенда её жизни и её непреклонного тихого сопротивления всему, что она считала унижающим собственную страну и себя, сделала её фигурой не только русской словесности, но всей российской истории нашего столетия».

А.Байтұрсынов

16 Марта 2012, реферат

А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметі
Кезінде репрессияға ұшырап, мерт болған боздақтар қайта тірілді, сөнген жанып, жоғалған табылды. Алыптар қайта оралды. Тұтас буынның төлбасы, кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты ілгері жалғастырушы ірі ғалым-тілші, әдебиет зерттеуші, түрколог, дарынды ақын-аудармашы Ахмет Байтұрсынов қалыптасқан дәстүрлі құжаттар бойынша айтқанда, қазіргі Қостанай облысы, Торғай атырабындағы, Сартүбек деген жерде ел арасында беделді, қайратты кісі Шошақұлы Байтұрсын шаңырағында 1873 жылы 18 қаңтарда дүниеге келген.

А.И. Солженицын «В круге первом»: нравственный выбор героев и писателя

08 Ноября 2012, контрольная работа

Первый вариант (96 глав, так называемый «Круг-96») был написан в 1955—1958 годах на основе автобиографического материала. В 1948—1949 годах Александр Исаевич работал в Марфинской шарашке. Прообразами главных героев романа стали сам Александр Солженицын (Глеб Нержин) и его знакомые по «шарашке»: Льва Рубина — литературовед (германист) и диссидент Лев Копелев, Дмитрия Сологдина — инженер-конструктор и философ Дмитрий Панин. Идеологически крайне острый роман был написан Солженицыным в литературном подполье, без надежды на публикацию. В 1965 году вместе с другими произведениями был конфискован КГБ.

А.И. Солженицын в период 50- 60 х. годов в лирической прозе

31 Июля 2011, автореферат

Цель: Установить какие художественные поиски вёл А.И. Солженицын в период 50- 60 х. годов в лирической прозе.

Задачи:

- рассмотреть цикл «Крохотки», состоящий из 17 миниатюр(50-60 г.г.);

- проследить, как проявился художественный почерк писателя в цикле

«Крохотки», сочетающего исповедь и проповедь, документальное

начало, публицистику и импрессионистические зарисовки;

- выявить жанровое и стилистическое своеобразие лирических миниатюр

А. И. Солженицына.

А.М. Горький

13 Января 2012, биография

В романе "Мать" (1906-1907) сочувственно показал нарастание революционного движения в России. Выявив разные типы жизненного поведения обитателей ночлежки (пьеса "На дне", 1902), поставил вопрос о свободе и назначении человека. В "окуровском" цикле (роман "Жизнь Матвея Кожемякина", 1910-11) пассивность, косность уездной русской жизни, проникновение в нее революционных настроений. В публицистической книге "Несвоевременные мысли" (отдельное издание 1918) резко критиковал взятый В. И. Лениным курс на революцию, утверждал ее преждевременность, разрушительные последствия.

А.Н. Толстой – детям

19 Февраля 2012, доклад

А.Н. Толстой в своем творчестве обращался и к детской теме. «Память детства» часто помогала Толстому в обращении с читателем-ребенком, когда тот разрабатывал фантастические, сказочные сюжеты.

А.П. Платонов

19 Февраля 2013, доклад

В данной работе кратко описана биография Платонова Андрея Платоновича

А.П. Чехов

21 Февраля 2013, биография

Работа о жизни и творчестве великого русского писателя.

А.С. Пушкин

04 Января 2012, биография

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (дореф. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ; 26 мая (6 июня) 1799, Москва — 29 января (10 февраля) 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик.
Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого или величайшего русского поэта[3]. В филологии Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка[4].

А.С. Пушкин "Евгений Онегин"

15 Января 2012, реферат

Пушкин был реалистичен и верен исторической и художественной правде, он не способен был облекать свой общечеловеческий идеал в конкретные формы. Александр Сергеевич не принимал бывших социальных порядков, отталкивался от них, замечал при этом, что во время его жизни не существует условий для примирения различных слоев внутри страны и народов разных стран. Это произведение о России начала XIX века, о ее людях и судьбе, о быте и культуре, о духовных исканиях лучших людей.
В романе « Евгений Онегин» между Россией образованной и Россией простонародной, между Россией столичной и провинциальной пролегла пропасть.

А.С. Пушкин основоположник литературного русского языка

13 Сентября 2013, реферат

Образование национального литературного языка — это процесс длительный и постепенный. Как уже сказано выше (см. гл. 9, с. 125), этот процесс, согласно мыслям В. И. Ленина, слагается из трех основных исторических этапов, опираясь на три общественные предпосылки: а) сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке (для России это осуществилось уже к XVII в.); б) устранение препятствий в развитии языка (в данном отношении много было сделано в течение XVIII в.: реформы Петра I; стилистическая система Ломоносова; создание “нового слога” Карамзиным); в) закрепление языка в литературе. Последнее окончательно завершается в первые десятилетия XIX в. в творчестве русских писателей-реалистов, среди которых должны быть названы И. А. Крылов, А. С. Грибоедов и в первую очередь А. С. Пушкин.

А.С.Пушкин: краткий очерк жизни и творчества

17 Января 2012, реферат

Пушкин утверждал, что появился на свет в Москве на Молчановке; пушкининсты обычно полагают, что в Немецкой слободе, где в храме Богоявления в Елохове была произведена запись о его рождении: «Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова у жильца его моэора Сергия Львовича Пушкина родился сын Александр». Точно известно, однако, что произошло это 26 мая 1799 г. в четверг, в праздник Вознесения. 8 июня младенец был окрещен.

Абай Құнанбаев (1845-1904)

25 Сентября 2011, реферат

Абай Құнанбаев (1845-1904) – ақын–ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау етеді. Терең философиялық ой мен азаматтық пафосқа толы оның өлеңдері езгі мен надандыққа қарсы күреске шақырады.

Абай және МАхамбет

05 Апреля 2012, биография

Абай 10 тамыз 1845 ж. қазіргі Семей облысының Шыңғыс тауларында Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың төрт әйелінің бірі, екінші әйелі Ұлжаннан туған.Абай Құнанбаев— ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен.

Абай Кунанбаев

25 Ноября 2011, реферат

Абай ( Ибраһим ) Құнанбаев (1845—1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Азан шақырып қойған аты — Ибраһим.
Өмір жолы

Абай Кунанбаев

20 Февраля 2013, реферат

Аба́й (Ибраги́м) Кунанба́ев (каз. Абай Құнанбайұлы) (29 июля [10 августа] 1845, урочище Жидебай, Семипалатинский уезд, Сибирская губерния, на территории современной Восточно-Казахстанской области — 23 июня [6 июля] 1904, Семипалатинская область (Российская империя)) — казахскийпоэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель[1], общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещённого либерального ислама.
Настоящее имя — Ибрагим (Ибраһим — араб. аналог имени пророка Авраама), но прозвище Абай (каз. Абай «внимательный», «осторожный»), данное бабушкой Зере, закрепилось за ним на всю жизнь.

Абай Құнанбаев

10 Ноября 2011, реферат

1845 жылы бұрыңғы Семей облысы, Абай ауданы, Шыңғыс тауының етегінде туған. Шыққан ортасы – ауқатты. Тобықты руының белгілі ел билеушілері болған. Әкесі Құнанбай кезінде болыс, аға сұлтандық қызметтер атқарған. Ал , атасы Өскенбай , арғы атасы Ырғызбай - өз атасы заманының атақты билері.

Абай Құнанбаев

20 Февраля 2013, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор.