Рефераты по литературе

Абай Құнанбаевтың шығармашылығы

19 Февраля 2013, реферат

«Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы-халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы.Маңызын жоймау былай тұрсын,заман өзгеріп,қоғамдық санада күрт сапырылыстарпайда болған сайын бұл қазына өзінің жаңа бір қырларымен жарқырай ашылып,қадірін арттыра түсетініне Абайдан кейінгі уақыт айқын көз жеткізді.

Абай Құнанбайұлы

19 Ноября 2011, реферат

Ұлы ақын, композитор, философ, саясаткер, ағартушы, қазақтың реалистік жаңа жазба әдебиетінің негізін қалаушы.
Ақынның арғы тегі Орта жүз Тобықты Арғын ішіндегі Олжай батырдан басталады. Олжайдан Айдос, Қайдос, Жігітек есімді 3 ұрпақ тарайды. Бұлардың әрқайсысы кейін бір-бір рулы ел болып кеткен. Айдостың Айпара деген әйелінен: Ыргызбай, Көтыбақ, Топай.

Абай Құнанбайұлы

21 Декабря 2012, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы — ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор. Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық мәселелерін арқау еткен.

Абай өмірі мен шығармашылығы

13 Февраля 2012, реферат

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904) — ақын, жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы, либералды білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор.

Абайдың 15 қара сөзі

20 Февраля 2013, реферат

Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын көрдім.
Әуелі - пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды.

Абыл Тілеубайұлы

20 Октября 2011, реферат

18-ғасырдың екінші жартснда өмір сүрген бұрнғ ақн-жраулардң дәстүрін жалғастырушылардың бірі-суырыпсалма ақын-Абыл Тілеуұлы.Ол Маңғыстауда туып-өсіп,бүкіл Атырау аймағына танылған ақын.Әкесі Тілеудің тұрмысы төмен болған.

Авангардиз у мистецтві, радикальніших, ніж модернізм

02 Ноября 2012, реферат

Комплекс явищ у мистецтві 1-ої третини XX ст., якому притаманне прагнення до радикального оновлення змістовних та формальних принципів творчості, і як наслідок, відмова від канонів мистецтва епох, що передували йому. Авангардистські тенденції виявились у мистецтві Західної Європи, США, Росії, Латинської Америки, хоча в кожному регіоні мали свої специфічні найхарактерніші особливості (наприклад, російський авангардизм початку століття). Авангардизм проявився у цілій низці течій та шкіл (фовізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм, експресіонізм, конструктивізм, імажизм) — торкнувся різних царин мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, література, музика, кіно).
Кастецтво авангардизму складне і суперечливе, воно містить у собі продуктивні пошуки нових художніх форм і бачення світу. Серед його експериментів є невдалі «одноднівки», данина швидкоплинній моді, але залишається й те, що визначило нові імпульси в культурі нашого часу

Автобіографічна основа «странствованій» Василя Григоровича-Барського

31 Марта 2013, реферат

Мандрівник, вчений і письменник - Василь Григорович-Барський. Він вирішив побувати в багатьох країнах світу, здобуваючи знання «на користь собі і Вітчизни». У 18-му столітті його шлях проліг через Угорщину, Грецію, Палестину і багато інших країн. Допитливий мандрівник майже чверть століття вивчав географію, мистецтво та національні звичаї тих країв, де бував. Свої спостереження він фіксував у дорожніх «Записках», до яких потім додав докладний маршрут подорожей і близько 150 ілюстрацій. У 1747 році Григорович-Барський повернувся до Києва, і незабаром помер. Майже відразу його «Записки» набули широкої популярності в Україні і Росії. Вони поширювалися в рукописному вигляді, а в 1778 році були надруковані.

Автор и герой в романе В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю»

18 Декабря 2010, курсовая работа

целью данной работы является проанализировать и определить роль взаимоотношений автора и героя на примере романа В.М. Шукшина «Я пришел дать вам волю».

Данная цель реализуется посредствам следующих задач:

1.Выделить в романе «Я пришел дать вам волю» моменты соприкосновения автора и героя.
2.Определить средства, с помощью которых раскрывается сущность указанного отношения.
3.Изучив теоретическое обоснование названной проблемы, сделать по ней соответствующие выводы.

Авторская песня и её традиции

08 Февраля 2013, реферат

Авторская песня до сих пор остается предметом непрекращающихся споров. Её противники заявляют о самоценности поэтического слова и ненужности музыкальных «подпорок» к нему, защитники в ответ предлагают им добиться такой же гармонии слова и мелодии, как у бардов; противники углубляются в поэтику и обличают упрощённый синтаксис и ослабленную метафоричность авторской песни, защитники углубляются в историю и напоминают об изначальном синкретизме лирики.

Авторская позиция в "Письмах русского путешественника" Н.М. Карамзина

20 Ноября 2010, дипломная работа

Н.М. Карамзин – виднейший деятель своей эпохи, реформатор языка, один из отцов русского сентиментализма, историк, публицист, автор стихов, прозы, на которых воспитывалось поколение. Все это достаточно для того, чтобы изучать, уважать, признавать; но недостаточно, чтобы полюбить в литературе, в себе самих, а не в мире прадедов.

Авторская позиция в повести А. С. Пушкина "Станционный смотритель"

07 Декабря 2011, сочинение

Авторская позиция - это отношение автора к своим героям, выраженное в смысле названия произведения, в портретах героев, в их мыслях и чувствах, в композиции, в символике, в описании природы, а также непосредственно в оценках повествователя. Отношение Пушкина к главному герою повести "Станционный смотритель" Самсону Вырину можно понять двояко. На первый взгляд, авторская позиция в этом произведении совершенно ясна: автор сочувствует своему герою, сопереживает ему, изображая горе и страдания старика. Но при такой трактовке авторской позиции "Станционный смотритель" теряет всю свою глубину. Картина намного сложнее. Пушкин не зря вводит в повесть образ повествователя, от лица которого идет рассказ.

Авторские знаки препинания

11 Ноября 2012, реферат

Авторские знаки препинания в собственном смысле этого слова всецело зависят от воли пишущего, воплощают индивидуальное ощущение их необходимости. Такие знаки включаются в понятие авторского слога, они приобретают стилистическую значимость.
Однако даже такая авторская пунктуация, вследствие того что она рассчитана на восприятие и понимание, бывает предсказуемой, поскольку не теряет своей собственной функциональное значимости. Ее отличие от пунктуации регламентированной заключается в том, что она глубже и тоньше связана со смыслом. Индивидуальная пунктуация правомерна только при таком условии, когда при всем богатстве и разнообразии оттенков смысла в пунктуации утрачивается ее социальная сущность.

Агиографическая литература

24 Января 2012, реферат

Агиогра́фия (греч. άγιος «святой» и γράφω «пишу»), научная дисциплина, занимающаяся изучением житий святых, богословскими и историко-церковными аспектами святости. Жития святых могут изучаться с историко-богословской, исторической, социально-культурной и литературной точек зрения. С историко-богословской точки зрения жития святых изучаются как источник для реконструкции богословских воззрений эпохи создания жития, его автора и редакторов, их представлений о святости, спасении, обожении и т. д.

Агния Львовна Барто

03 Июня 2012, контрольная работа

Слияние интереса писательского и педагогического позволило поэтессе сделать много открытий в детской поэзии. Барто явилась первооткрывателем неведомого до нее в поэзии для малышей жанра сатирического портрета. До нее считалось, что детям младшего возраста совершенно недоступна сатира, что им годится только юмор с его добродушием и мягкой веселостью. Сатира же с ее сарказмом, насмешкой, острым осмеянием, обличением пороков недоступна ребенку. Поэзия Барто опровергла это мнение. Поэтесса понимает жизнь, и жизнь детских коллективов в особенности, как столкновение характеров, как борьбу. Конфликты в ее произведениях никогда не бывают надуманными, случайными. Они отражают жизненные коллизии, происходящие изо дня в день в школе, в семье, на улице. Ее первые сатирические стихотворения для детей - «Девочка чумазая» и «Девочка-ревушка» - появились раньше аналогичных произведений Маршака («Кот и лодыри», «Мастер-ломастер», «Четыре конца» и др.).

Адекватный перевод кодированной информации в художественном дискурсе (на примере прецедентных феноменов)

26 Марта 2011, дипломная работа

Целью работы является выявление определенных моделей перевода прецедентных феноменов как особого вида кодированной информации в художественных произведениях англоязычных писателей через обобщение имеющих сведений по проблематике перевода прецедентных феноменов в художественном дискурсе, с опрой на основные положения наук, изучающих явление дискурсивности.

Адресаты любовной лирики Александра Сергеевича Пушкина

04 Ноября 2012, реферат

Воспитанный французскими гувернерами, из домашнего обучения вынес только прекрасное знание французского и любовь к чтению. Еще в детстве Пушкин познакомился с русской поэзией от Ломоносова до Жуковского, с комедиями Мольера и Бомарше, сочинениями Вольтера и других просветителей XVIII века. Любовь к родному языку ему привили бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, превосходно говорившая и писавшая по-русски (явление редкое в дворянских семьях того времени), и няня Арина Родионовна. Раннему развитию литературных склонностей Пушкина способствовали литературные вечера в доме Пушкиных, где собирались видные писатели.

Адресаты любовной лирики А.С.Пушкина

23 Ноября 2011, реферат

Мир пушкинской поэзии — это светлый, добрый, радостный мир любви, дружбы и созидания. Он необычайно широк и потому включает в себя все: взлеты и падения, успех и разочарования, радость и печаль, любовь и дружбу, предательство и измену. Поэт изливает свои чувства и переживания в стихах. Он живет в них. Каждое его стихотворение можно сравнить «с драгоценным камнем, с янтарем, внутри которого находится жучок. Так и в пушкинских стихах. В каждом из них есть своя сердцевина, ядро, в котором и заложена основная мысль».1

Азаттық жырының ақтаңгері

17 Февраля 2013, доклад

Қазақтың ұлттық Ренессансының басы Абай Құнанбаев, оны дамытқан әрі қалыптастырған ХХ ғасыр басындағы Алаш қайраткерлері дейтін болсақ [1,5], оның пайда болу процесіне ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында ғұмыр кешкен кемел ақын Дулат Бабатайұлы бастаған «Зар заман» дәуірі әдебиеті өкілдерінің әсері бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Дулат ақынның Абайға дейінгі поэзияда көркем ойлау жүйесінің жаңаша үлгісін тудырып, ұлттың әлеуметтік үнін, халқының азаттығын жырлауда замандастарынан даралық танытқаны туралы Қ.Жұмалиев, Х.Сүйіншәлиев, Р.Сыздықова, Қ.Өмірәлиев т.б. сияқты көрнекті әдебиет зерттеушілері Кеңестік идеологияның екпіні басылмай тұрған кездің өзінде толымды пікірлерін жазды.

Айтматов Чингиз Торекулович

03 Января 2013, реферат

Чинги́з Тореку́лович Айтма́тов (кирг. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов; 12 декабря 1928, село Шекер, (теперь Кара-Бууринского района Таласской области) республики Киргизия — 10 июня 2008, Нюрнберг, Германия) — киргизский писатель, писавший на киргизском и русском языках. Народный писатель Киргизской ССР (1974). Герой Социалистического Труда (1978).[1]. Лауреат Ленинской (1963) и трёх Государственных премий СССР (1968, 1977, 1983). Член КПСС с 1959 года. Член редакционного совета «Библиотеки всемирной литературы».Родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер, ныне Таласской области Киргизии. Его отец Торекул Айтматов был видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938 году расстрелян. Чингиз, его братья и сестры, выросли в Караколе, в доме своего деда, татарского купца 1-й гильдии Хамзы Абдулвалиева.

Акжүніс бейнесі

12 Марта 2012, реферат

Қазақта ежелден жерін жаудан, елін езгіден, қызын күңдіктен, ұлын құлдықтан қорғап, ел қорғаны болған ерлер көп. Батырлық – қазақтың қанына біткен қасиет. «Малын – жанының, жанын арының садағасы» санаған қазақ қай кезде де жауға қасқайып қарсы тұрған. Ұлан-ғайыр атырап сол арда азаматтардың арқасында бүгінгі ұрпаққа мұра болды. Сол қаһармандардың басынан өткерген қилы-қилы оқиғалар бізге «Батырлар жыры» арқылы жетті. Соның бірі – «Ер Тарғын» жыры. Ендеше, елден ерен туған Тарғын жайлы біз не білеміз?

Акмеизм

19 Января 2011, реферат

Объектом работы явилось рассмотрение акмеизма как идейно–художественного направления XX века.

Активизация познавательной деятельности на уроках русского языка и литературы

21 Ноября 2011, доклад

Успех и решение учебных и воспитательных задач на уроках русского языка и литературы в значительной мере определяется интересом к предмету. Интересная работа облегчает её выполнение, учит лучше работать, лучше воспитывает сознательное отношение к труду. Если учащиеся любят русский язык и литературу, то учебный процесс идёт легко, знания, умения и навыки учеников отличаются прочностью и глубиной. В такой обстановке более полно и многогранно проявляются воспитательные функции уроков.

Актуальность комедии «Недоросль» Фонвизина Д. И. в наши дни

30 Октября 2011, сочинение

Фонвизин родился и вырос в Москве, затем переехал в Петербург, где служил в Иностранной коллегии, был дипломатом. Он горячо любил Россию, служил её интересам, её народу. Основу современного ему общества - крепостничество, неограниченную власть одних людей над другими - считал огромным злом, которое калечит души тех и других. Очень образованный человек, переводчик, автор стихов и басен, талантливый сатирик и драматург, в своих произведениях Фонвизин высмеивал жёсткость, грубость, невежество помещиков, их лицемерие и низменные интересы.

Актуальные проблемы фразеологии

07 Октября 2011, реферат

Целью магистерской работы является идеографическое описание ФЕ русского языка, характеризующих человека. В этой связи ставятся задачи:
Определить основы идеографического описания фразеологии.
Выявить ФЕ, составляющие микрогруппы тематических разрядов, семантических рядов, характеризующих человека по разным параметрам.
Определить структуру фразеосемантической группы (ФСГ) «Характеристика человека».

Акунин-класик

02 Ноября 2011, статья

Мнение о том, что произведения Бориса Акунина, принадлежащие к детективному жанру [1], являют собой его “высокие” образцы, — почти трюизм. Ведь не случайно же свой цикл “Приключения Эраста Фандорина” сочинитель посвятил “памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом”. Столетие, названное Александром Блоком “воистину жестоким веком”, в изображении Бориса Акунина становится классической эпохой, временем ценностей и норм, — которым автор пусть и не следует, но явственно их учитывает.

Алаш қайраткерлері

03 Апреля 2013, реферат

Ұлттың бойында сан ғасырлар жинақталған рух пен мұраттың ұлы бұлқынысы болған Алаш қозғалысы ел тағдырына қатысты барша идеяны өзіне өзек еткені бүгінде көбімізге белгілі. Құдайға тәуба, Алаш қайраткерлері күресінің тағылымы да, Алаш қаламгерлерінің мұрасы да жылдан жылға қазақтың рухани-мәдени өміріне еніп, «Алаш» сөзі аяулы ұғым, қасиетті түсінік ретінде қоғамымызда асқақтатыла айтылып келеді. Күнделікті теледидардан, радиодан, газеттерден «Алаш» сөзінің айрықша мән беріліп айтылғанына, жазылғанына куә болудамыз. Яғни, Алланың алқауымен қазақ баласының жаны мен жүрегіне, ойы мен пікіріне, санасы мен сезіміне «Алаш» ұғымы уақыт өткен сайын бойлай түсуде. «Партия ұраны десек, бабамыздың «Алаш» ұранынан артық ұранды іздесек те таба алмаймыз.

Алекса́ндр Афана́сьевич Потебня́

23 Ноября 2012, биография

Александр Потебня родился в 1835 году на хуторе Манев, близ села Гавриловка Роменского уезда Полтавской губернии в дворянской семье. Начальное образование получал в польской гимназии города Радом. В 1851 году он поступил на юридический факультет Харьковского университета, с которого через год перевёлся на историко-филологический. Его преподавателями были братья Пётр иНиколай Лавровские и профессор Амвросий Метлинский. Под влиянием Метлинского и студента Неговского, собирателя песен, Потебня увлёкся этнографией, стал изучать «малорусское наречие» и собирать народные песни. Он окончил Университет в 1856 году, недолгое время проработал учителем словесности в харьковской гимназии, а затем, в 1861 году защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии» и начал читать лекции в Харьковском университете. В 1862 году Потебнёй был выпущен труд «Мысль и язык», и в этом же году он отправился в заграничную командировку.

Александ Сергеевич Пушкин

19 Октября 2012, практическая работа

1.Лицейский период творчества Пушкина приходится на время ожесточенной борьбы между карамзинистами и шишковистами. Пушкин-лицеист активно включился в нее на стороне последователей Карамзина. Эпиграммы против «беседчиков», многочисленные полемические выходки в поэзии этих лет, принятие его в «Арзамас» (с кличкой Сверчок) свидетельствуют о боевой позиции Пушкина в рамках этого литературного направления. На то же указывает ощутимая в ряде стихотворений этого периода ориентация на поэтическую традицию Жуковского и К. Н. Батюшкова.

Александр Николаевич Островский «Как закалялась сталь»

05 Января 2012, доклад

Александр Николаевич Островский [31.3(12.4).1823 - 2(14).6.1886] - российский драматург. Родился в семье чиновника-юриста; мать - родом из низшего духовенства. Детство и раннюю юность провел в Замоскворечье - особом уголке Москвы с его устоявшимся купеческо-мещанским бытом. Образование получил в 1-й Московской гимназии (1835-1840) и на юридическом факультете Московского университета (1840-1843; не окончил).