Рефераты по сельскому хозяйству

Технологія вирощування кожної овочевої культури

19 Ноября 2012, реферат

Технологія вирощування кожної овочевої культури має свої особливості, однак є спільні питання для овочівництва, правильне вирішення яких забезпечує підвищення продуктивності цієї галузі.
Сівозміни. Овочеві культури вирощують у спеціальних овочевих сівозмінах. Найкраще розмістити овочеву сівозміну на досить зволожених схилах, низинних угіддях або на зрошуваних родючих землях поблизу населеного пункту. Для теплолюбних овочів бажано підбирати південні схили, а для менш теплолюбних культур — низину. Під багаторічні овочі виділяють окрему позасівозмінну ділянку.

Технологія вирощування озимої пшениці на зрошені в умовах Південного Степу України

27 Марта 2011, курсовая работа

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою. Це свідчення великого народногосподарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні людей високоякісними продуктами харчування.

Технологія вирощування соняшника в умовах СТОВ „Вікторія”

28 Октября 2011, курсовая работа

Орють під соняшник на глибину 27-30 см. Плугами з грунтопоглиблювачами або щілюють, тобто після глибокої зяблевої оранки нарізують щілини через 0,7-0,9 м. одна від одної на глибину 50-60 см. Для цього застосовують виноградникову машину ПРВН-2,5А або універсальну раму КЗУ-0,3 із щілинорізами. Завдяки щілюванню в грунті більше нагромаджується вологи, посилюються мікробіологічні процеси, глибше розгалужується коренева система й підвищується врожайність насіння.

Технологія вирощування та зберігання цибулі

26 Ноября 2011, реферат

Щорічно у нас в країні під цибулю відводять близько 10% всіх площ, зайнятих овочевими культурами. Тому важливими завданнями при вирощуванні ріпчастої цибулі є підвищення їх врожайності, товарної, якості, здатності добре і тривалий час зберігатися . Цим цілям можуть слугувати використання в культурі кращих за врожайністю районованих сортів, придатних до механізованого обробітку і збиранні, дотримання та проведення в необхідні терміни агротехнічних заходів, що ґрунтуються на обліку біологічних особливостей та вимог рослин цибулі умов вирощування.

Технологія обробітку гірчиці

08 Ноября 2011, курсовая работа

Технічні культури мають велике харчове і технічне значення. Особливу цінність представляє масло, яке вживають в їжу, застосовують у консервній, кондитерської, хлібопекарської промисловості. Масло служить сировиною при виготовленні маргарину, мила, оліфи, воно використовується в лакофарбному виробництві, медицині і т.д. Олійні культури - важливе джерело рослинного білка. У світовому землеробстві вони займають площу більше 140 млн. га. Основні площі олійних культур знаходяться в США, Канаді, Індії, Бразилії, Аргентині, Росії, Молдові і на Україні.

Технологія обробки та зберігання зерна гороху

28 Марта 2013, курсовая работа

Знаючи закономірності, які відбуваються в об’єктах зберігання, можна застосовувати науково обгрунтовані системи заходів для забезпечення кількісного і якісною зберігання продукції рослинництва. Складність зберігання продукції рослинництва обумовлена її фізіологічними і фізико-хімічними властивостями. Вона являє собою живий організм, в якому проходять різноманітні життєві процеси, їх інтенсивність залежить від умов навколишнього середовища. Якщо вони сприяють активному обміну речовин в клітинах організму, то це, безперечно, спричинить значні втрати в масі і буде супроводжуватись погіршенням якості.

Технологія обробки та зберігання зерна гороху в умовах фермерського господарства “ЧП Буцанов В.І.” Покровського району Дніпропетровськ

14 Марта 2011, курсовая работа

Виходячи з природи продуктів, що зберігаються і можливих втрат,
виникає необхідність захисту їх від активної дії факторів біотичного
середовища, а також створення умов, які запобігають інтенсивному
обміну речовин в клітинах організму. Це завдання можна успішно
вирішити, застосувавши відповідні методи підготовки продуктів пе-
ред закладанням на зберігання і забезпечивши відповідні його умови.

Технологии и машины малообъёмных заготовок

18 Февраля 2012, контрольная работа

Технологический процесс заготовки древесины начинается с валки деревьев бензиномоторными пиламии, обрезки сычьев под пологом леса. Заготовленные хлысты в полупогруженном состоянии трелются гусеничным трелевочным трактором по волоку к лесовозной дороге на расстояние 100-500м.

Технологии переработки мяса КРС и свиней

07 Декабря 2011, реферат

Мясо и изделия него являются одним из важнейших продуктов питания, так как содержат почти все необходимые для организма человека питательные вещества.

Высокая пищевая ценность этих продуктов обусловлена содержанием в них значительного количества белков животного происхождения.

Ассортимент мясных продуктов включает сотни наименований. В общем производстве мясной продукции значительный удельный вес занимают изделия, пользующиеся большим спросом у населения: колбасы, копчености, полуфабрикаты, консервы.

Технологии производства сливочного масла

15 Января 2012, курсовая работа

Сливочное масло — пищевой продукт, вырабатываемый из ко¬ровьего молока, состоящий преимущественно из молочного жира и плазмы, в которую частично переходят все составные части мо¬лока — фосфатиды, белки, молочный сахар, минеральные веще¬ства, витамины и вода.

Технологическая линия по производству картофельных чипсов мощностью 0,5 т/сутки

08 Декабря 2011, курсовая работа

На Руси не принято было разбивать день промежуточными приемами пищи, как говорится, «аппетит перебивать». Подобная схема питания – самая древняя. Однако со стремительным ростом технического прогресса, особенно во второй половине XX века, эта схема начала существенно изменяться. Пионерами в этом деле стали американцы. Динамичная жизнь американского общества не может позволить тратить драгоценное время на долгие трапезы: восполнять недостаток калорий и утолять чувство голода иногда приходится, что называется, «без отрыва от производства». Поэтому именно у американцев впервые появилось понятие «снек». Означает оно легкую, мелкую, хрустящую закуску, для потребления которой не нужны ни ложки, ни вилки, — ее можно съесть на ходу, не потратив ни секунды на приготовление. Великое множество чипсов, хлопьев, палочек, орешков, взорванных зерен, мелкого печенья и даже сухих фруктов — это все снеки.

Технологическая схема возделывания картофеля

29 Ноября 2011, реферат

Примерная схема возделывания картофеля,предшественник - чистый пар.

Технологическая схема возделывания сахарной свеклы

23 Сентября 2011, практическая работа

Сахарная свекла - важнейшая техническая культура, возделываемая для получения из нее сахара и на корм животным. Современные сорта сахарной свеклы содержат в корнеплодах в среднем 17-19% сахара и могут обеспечить сбор сахара до 100 ц/га и более.

Технологические схемы возделывания культур в севообороте

22 Февраля 2013, контрольная работа

Известкование следует провести осенью сразу после уборки пелюшки. Норма извести зависит от уровня исходного рНсол конкретного поля и уровня рН, до которого планируется сдвинуть реакцию почвенного раствора. Например, почва на данном поле имеет рНсол 4,7, планируется довести реакцию почвенного раствора до слабокислой (рНсол 5,7). Учитывая, что в среднем при внесении 1т СаСО3 рНсол сдвигается на 0,1 единицы, норма СаСО3 на этом поле составит 10т (норма доломитовой муки с учетом влажности и примесей в известковых материалах примерно 12т/га).

Технология возделывания Озимая пшеница

26 Октября 2011, реферат

-Продовольственное: Озимая пшеница является одной из самых распространенных важнейших продовольственных культур на земном шаре, ценность, зерна которой определяется высоким содержанием белка, жира, углеводов и т.д. По содержанию белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пшеничная мука широко используется в хлебопечении, кондитерской промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д.

Технология получения соевого масла

21 Декабря 2011, реферат

Масложировой комплекс Украины занимает одно из центральных мест в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Продукты переработки семян масличных культур являются ценнейшим продуктом питания повседневного потребления, а также сырьем для многих отраслей народного хозяйства.

Технология производства продукции скотоводства

02 Апреля 2011, курсовая работа

Разработанный на перспективу прогноз развития отраслей животноводства, намечает стабилизацию численности поголовья скота и некоторый рост его продуктивности. На основе внедрения интенсивных технологий и государственной поддержки отрасли предполагает существенно повысить продуктивность животных и увеличить производство товарной продукции.

Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства

03 Января 2012, контрольная работа

Озимая пшеница.
Народохозяйственное значение. Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых культур. Зерно богато клейковинными и высокоурожайных зерновых культур. Зерно богато клейковинными белками, поэтому его широко используют для продовольственных целей, в хлебопечении и кондитерской промышленности, для производства крупы, макарон и других продуктов. Пшеничные отруби – высококонцентрированный корм для всех видов сельскохозяйственных животных. Солома и мякина имеют большую кормовую ценность. В 100 кг. соломы содержится 0,5-1,0 кг. переваримого протеина, 20-22 корм.ед. Солому используют как строительный материал, для изготовления бумаги, подстилки животным и т.д.

Технология хранения сахарной свеклы и производство сахара-рафинада

12 Декабря 2011, курсовая работа

Са́хар — бытовое название сахарозы. Тростниковый и свекловичный сахар (сахарный песок, рафинад) является важным пищевым продуктом. Обычный сахар (сахароза) относится к углеводам, которые считаются ценными питательными веществами, обеспечивающими организм необходимой энергией. Крахмал также принадлежит к углеводам, но усвоение его организмом происходит относительно медленно. Сахароза же быстро расщепляется в пищеварительном тракте на глюкозу и фруктозу, которые затем поступают в кровоток.

Технология возделования сахарной свеклы

27 Ноября 2011, курсовая работа

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности человеку ежедневно требуется примерно 102 г. белков, 97 г. жиров и 410 г. углеводов.
В одном грамме этих питательных веществ содержится соответственно 4,1 , 9,3 и 4,1 килокалории. Таким образом, углеводы, и среди них сахар, составляют ¾ всей пищи, а по калорийности – свыше 60%.
Основным поставщиком углеводов для организма человека является крахмал, который содержится в зерне, картофеле и других продуктах. В отличие от растворимых углеводов крахмал переваривается и усваивается значительно медленнее.

Технология возделования сахарной свеклы

01 Декабря 2011, курсовая работа

Сахарная свекла – основная техническая культура, обеспечивающая сырьем сахарную промышленность России. В корнеплодах современных сортов сахарной свеклы содержится 16-20% сахара (сахарозы). Из одного центнера корнеплодов сахарной свеклы получают 12-15 кг сахара, 85 кг жома и 4-6 кг патоки.
Сахар – ценный продукт питания, который также используется в фармацевтической, микробиологической и химической промышленности.

Технология возделывания озимой пшеницы

27 Ноября 2012, курсовая работа

Лучшим предшественником для озимой пшеницы в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения (Северный Кавказ, Юго-Восточная часть Центрально-Черноземной зоны, Поволжье)- чистые пары, прежде всего черный пар. Из других предшественников в этих районах можно использовать занятые пары - кукурузу на силос, однолетние травы, многолетние бобовые травы на один укос, зерновые бобовые культуры. В качестве не паровых предшественников могут быть использованы озимые, высеваемые по черному пару, ячмень, картофель и др.

Технология возделывания ржи в ОПХ «Селенгинское» Селенгинского района

03 Декабря 2012, курсовая работа

Некоторые из учёных-путешественников допускают существование не только дикой ржи, но и других хлебов в некоторых местностях. Так, например, Биберштейн встречал дикую рожь в Кавказско-каспийской степи, затем в Крыму, около Феодосии, и около Сарепты. Линней говорит о дикой ржи, которая будто бы попадается на Волге, близ Самары. Существует предположение, что рожь в те края могла быть занесена татарскими племенами, которые жили когда-то за Волгой. Известный путешественник по Туркестану Северцев считает рожь происшедшей от диких родичей, растущих в южной России, северной Африке и Центральной Азии.

Технология возделывания гречихи

10 Декабря 2011, курсовая работа

Гречиха - одна из важнейших крупяных культур. Гречневая крупа имеет высокие диетические, вкусовые и питательные свойства. Ее рекомендуют употреблять в качестве диетического питания при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях, а также в детских учреждениях. В среднем в крупе гречихи содержится около 9% белка, до 70% крахмала и до 1,6% жира. Основной продукт, приготовляемый из гречихи - гречневая крупа. Лучшие сорта гречихи при обрушивании дают до 55% крупы ядрицы (неколотое зерно), 10% продела (расколотое зерно диаметром более 1,6 мм), 10% велигорки (расколотое зерно диаметром от 1 мм до 1,6 мм) и до 25% муки, лузги и пыли.

Технология возделывания и план производства семян элиты в хозяйстве

09 Апреля 2012, реферат

Введение
Ключевой проблемой в сельском хозяйстве остаётся ускоренное и ус-тойчивое наращивание производства зерна. В решении этой задачи огромное значение имеют сорт и семена.
Необходимо дальнейшее усиление работы по выведению новых сор-тов и гибридов сельскохозяйственных культур, отвечающих требованиям ин¬дустриальных технологий, применяемых в растениеводстве. Перед селекцио¬нерами поставлена задача создать и внедрить сорта, устойчивые к неблаго¬приятным факторам среды, с высоким качеством зерна, невосприимчивые к болезням и вредителям, с потенциальной урожайностью: озимой пшеницы -не ниже 8,0-9,0

Технология возделывания и уборки картофеля

11 Января 2012, курсовая работа

Внедрение технологий это выполнение операций наиболее рациональным способом, обеспечивающим максимальную механизацию всего производственного процесса с обязательным соблюдением агротехнических требований. Они в первую очередь связаны с выполнением всех операций в оптимальные сроки, поскольку качество предшествующих работ непосредственно отражается на качестве последующих и в целом на конечном результате.

Технология возделывания и уборки кукурузы

17 Декабря 2011, курсовая работа

В зерне кукурузы содержатся углеводы (65-70 %), белок (912 %), жир (4-8 %), минеральные соли и витамины. Из него получают муку, крупу, хлопья, консервы (сахарная кукуруза), крахмал, этиловый спирт, декстрин, пиво, глюкозу, сахар, патоку, сиропы, мед, масло, витамин Е, аскорбиновую и глутаминовую кислоты. Пестичные столбики применяют в медицине. Из стеблей, листьев и початков вырабатывают бумагу, линолеум, вискозу, активированный уголь, искусственную пробку, пластмассу, анестезирующие средства и др.

Технология возделывания картофеля на планируемый урожай в Шигонском районе Самарской области

12 Ноября 2011, курсовая работа

Большие, новые возможности для развития картофелеводства открываются в районах орошаемого земледелия в связи с великими стройками коммунизма.
Чтобы закрепить успехи, достигнутые по картофелю передовиками, и поднять его урожай еще выше на всех площадях посева, необходимо знать особенности этой культуры и широко внедрить разработанную наукой и передовой практикой систему

Технология возделывания кукурузы

15 Ноября 2011, реферат

Кукуруза лучше всего растет после озимых, зернобобовых, сахарных и кормовых свекл, гречихи, картофеля. Кукуруза не принадлежит к культурам, очень привередливым к предшественникам, ее можно выращивать как монокультуру. На черноземах возможное бессменное выращивание при условии ежегодного внесения органических удобрений на протяжении 6—10 лет, а на менее плодородных почвах — 3—5 лет. Не следует кукурузу сеять после проса, чтобы предотвратить распространению общего вредителя — кукурузного мотылька.

Технология возделывания кукурузы на силос

27 Марта 2013, курсовая работа

Пояснительная записка курсового проекта содержит 32 листа машино-писного текста формата А4, заключения, списка используемых источников.
Ключевые слова: кукуруза на силос, силосование, концентраты, вегетационный период, обработка почвы, растениеводство, норма высева, урожайность.
Пояснительная записка состоит из введения, 5-и разделов и 24-х подразделов, 15-и таблиц и 9-и формул, заключения и списка используемых источников. В первом разделе представлена характеристика почвенно-климатические условия и анализ отрасли растениеводства в хозяйстве в виде пяти таблиц.