Рефераты по сельскому хозяйству

Доильные аппараты

22 Ноября 2012, реферат

Двухкамерные доильные стаканы состоят из внутренней резиновой и наружной металлической трубок, между которыми образуется замкнутая межстенная камера, соединённая с пульсатором (через коллектор), а под соском в резиновой трубке — подсосковая камера. При двухтактном доении в подсосковой камере поддерживается постоянный вакуум. Когда вакуум создаётся в межстенной камере, то резиновая трубка не сжимает сосок и молоко вытекает — такт сосания; когда же в межстенную камеру впускается воздух, резина сжимается, сдавливая кончик соска, и молоко не вытекает — такт сжатия.

Доильные установки. Автоматизированные системы доения

02 Апреля 2013, доклад

Доильная установка АД-100А предназначена для доения коров в стойлах в переносные ведра и укомплектована десятью доильными аппаратами «Волга». В состав установки входят вакуум-провод с арматурой и приборами, унифицированная вакуумная установка УВУ-45, установка для промывки и дезинфекции аппаратов, тележки для перевозки бидонов, шкаф для хранения деталей, комплект моечных приспособлений и запчасти. Доильный агрегат ДАС-2 служит для доения коров в стойлах на 100 голов.

Дослідження параметрів і режимів роботи плющильних вальців самохідної косарки

31 Марта 2013, магистерская работа

Ефективність польової сушки трави в значній мірі визначається технологією їх скошування. Тому, щоб заготовити високоякісне сіно, необхідно вірно вибрати раціональну технологію та комплекс машин для скошування трави. В теперішній час в залежності від природньо-кліматичних зон, складних погодніх умов і вимог до сушки окремих видів трав використовують чотири основні технології: скошування у прокоси, скошування у валки, скошування із плющенням в валки, скошуванням з накопиченням трав у бункері і періодичним викидання її на поле.
В лісолуговій та лісостеповій зонах, щоб прискорити підсушку трави, її скошують в прокоси.

Егістік шаруашылығына қысқаша талдау

02 Апреля 2013, курсовая работа

Келер жылдарда Қазақстнда агроөнеркәсіп кешендерін дамытуда алдағы мақсаттар қойылды, бұндай мақсатты еліміз жоғары сапалы және бәсекелесе алатын ауылшаруашылық өнiм соның iшiнде мал шаруашылығының жеткiлiктi санда өндiрiсте болуы мүмкiн азық-түлiктiң дүниелiк және аймақтық жабдықтаушы болу үшiн.
Осы мақсаттың нақты шешiм бiр гектардан ауылшаруашылық өнiмнiң шығуы үлкейтуге керектігінен. Ол үшiн бағалы және арзан жемдермен мал шаруашылығын қамтамасыз етуi керек, бұл тек қана жаңа жоғары белокты көпжылдық шөптерді өндiрiске енгiзуде жүзеге асады.

Економіка бджільництва

19 Января 2012, реферат

Значение и развитие отрасли пчеловодства
Экономическая эффективность производства продукции пчеловодства
Пути повышения экономической эффективности отрасли пчеловодства

Економіко-статистичний аналіз продуктиіності праці в тваринництві в СТОВ «Агрофірма Петродолинське»

18 Марта 2012, курсовая работа

Актуальність теми дослідження. Продуктивність праці є однією з найважливіших економічних категорій, в якій найбільш повно відображається ефективність суспільного виробництва. Тут акумулюється в тісному поєднанні ефективність використання робочої сили, земельних, матеріально-технічних і фінансових ресурсів. Підвищення продуктивності праці належить до вирішальних умов розвитку аграрного виробництва, і на цій основі забезпечення значного поліпшення матеріального добробуту українського народу, здійснення соціальних перетворень на селі. У зв’язку з важливістю проблеми як в теоретико-методологічном

Економічні основи та система технологій виробництва риби в особистих і фермерських гоподарствах

20 Марта 2012, реферат

Рибне господарство України відіграє значну роль у
забезпеченні населення продовольством, а галузей національної
економіки - сировиною, а також у відтворенні природних ресурсів та
підвищенні зайнятості населення.

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

03 Марта 2013, дипломная работа

Метою даного дипломного проекту є обґрунтування тенденції розвитку молочного скотарства і його економічної ефективності за існуючих умов господарювання, дослідження та аналіз стану галузі молочного скотарства на прикладі сільськогосподарського виробничого коперативу "Колос", так як дане господарство єдине на теперішній час, що займається виробництвом молока в районі, прогнозування виробництва молока в досліджуваному господарстві на перспективу, а також обгрунтування тенденції розвитку управління ризиками в галузі тваринництва і його економічного впливу на діяльність підприємства, прогнозування ймовірності настання ризиків в досліджуваному господарстві та пропонування шляхів їх зниження на перспективу.
Задачами дипломного проекту є:
- дослідження тенденції розвитку молочного скотарства, вплив окремих факторів на його економічну ефективність;
- оцінка ризиків в діяльності підрозділів галузі тваринництва підприємства;
- дослідження тенденції розвитку управління ризиками, вплив окремих факторів на нього;
- інтегрований аналіз ризиків на основі фінансового стану галузі тваринництва;
- розгляд можливих напрямків диверсифікації операційної діяльності господарства та страхування ризиків;
- розробка пропозицій по вдосконаленню організації управління ризиками.
- навчитися передбачати ризик, оцінювати його розміри, планувати заходи по його запобіганню, не перевищуючи допустимих меж.
- розробка пропозицій по вдосконаленню інтеграції виробництва молока.

Електрифікація технологічних процесів на молочнотоварній фермі на 400 голів Агрофірми «Журавушка» Броварського району Київської област

20 Июня 2013, дипломная работа

Мета роботи – зниження затрат енергії на виробництво м’ясо-молочної продукції за рахунок електромеханізації виробничих процесів та використання вітрової енергії.
Задачі дослідження:
Обґрунтувати систему електрообладнання для забезпечення виробничих процесів на фермі ВРХ.
Розробити та провести експериментальні дослідження тихохідної вітроелектростанції.
Розрахувати електропостачання ферми.
Провести техніко-економічні розрахунки проекту.

Енергозбереження при виробництві та споживанні холоду

06 Ноября 2012, реферат

Необхідність раціонального використання та економії енергоресурсів обумовлена не тільки їх обмеженими запасами й екологічними проблемами. Збільшення споживання енергетичних ресурсів і загальносвітова проблема забруднення навколишнього середовища неминуче призведуть до ситуації, коли держава чи світове співтовариство будуть змушені вдатися до економічних санкцій - нормування кількості електроенергії в собівартості одиниці кінцевого продукту.

Ефективність виробництва зерна

22 Января 2012, курсовая работа

Предметом дослідження є методичні й прикладні аспекти проблеми підвищення економічної ефективності та тенденції розвитку виробництва зерна в умовах ринкової економіки.
Об’єктом дослідження обрано приватно орендне підприємсто «Вікторія» (далі ПОП «Вікторія»). При дослідженні використано дані статистичних звітів за 2008-2010роки. Досліджуючи дану тему були використані аналітичні та статистичні методи.

Жаздық бидай өсіруut тыңайтқыштар қолдану жүйесі

03 Ноября 2012, курсовая работа

Қазақстан Республикасында өсімдік шаруашылығының негізгі және стратегиялық тұрғыдан маңызды саласы – бұл астық өндірісі. Сондықтан, астық өндірісі саласын жеделдетіп дамыту еліміздің азық – түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы мемлекеттік аграрлық саясаттың бірінші кезекті міндеттерінің бірі болып табылады.
Ауыл шаруашылығы дақылдарынан мол, ірі сапалы өнім жинау үшін, тыңайтқыштарды тиімді қолдану маңызды рөл атқарады.

Жемчужина Нижнего Поволжья

08 Марта 2012, творческая работа

Все основные архитектурные постройки центра города относятся к периоду 16-20-го веков.

Главной достопримечательностью Астрахани является Кремль – замечательный памятник военно-инженерного зодчества второй половины 16-го века.

Попасть на территорию кремля можно через главные – Пречистенские – ворота с Соборной колокольней.

Животноводство

05 Декабря 2011, контрольная работа

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более половины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными продуктами питания

Животноводство в РФ

31 Октября 2012, реферат

Животноводство - отрасль сельского хозяйства; разведение животных для удовлетворения потребностей населения в пище, одежде. Животноводство дает: живую тягловую силу: лошади, волы, ослы, олени, верблюды и др.; продукты питания, являющиеся также сырьем для пищевой промышленности; кожу, мех, шерсть, пух, волос и др.; костную муку и некоторые другие корма; лекарственные препараты: гормоны, сыворотки, пчелиный яд, прополис; навоз, который используется как органическое удобрение и как топливо (в сухом виде) в безлесных скотоводческих районах.

Животноводческие фермы и комплексы. Основные отличия комплекса от фермы

04 Мая 2012, контрольная работа

Животноводство располагает фермами (мелкими и крупными) и комплексами.
С производственной точки зрения ферма и комплекс – это специализированное сельскохозяйственное предприятие или подразделение хозяйства по производству определенного вида животноводческой продукции (молока, мяса, шерсти). С инженерно-строительной точки зрения ферма и комплекс представляют собой совокупность основных и вспомогательных сооружений, с размещенными в них животными и оборудованием, инженерных и транспортных коммуникаций, увязанных между собой в едином генеральном плане и объединенных единым технологическим процессом.

Жүзім өсіру

13 Февраля 2013, курсовая работа

Ауыл шаруашылығының дәстүрлі саласының бірі - жүзім шаруашылығы. Бул курстық жұмыста жүзім шаруашылық өндірісін қолға алуға байланысты, мол өнім алу мақсатына байланысты күтіп баптау ерекшеліктері, кооперативтік ұжымдар мен жеке фермерлерге жоғары өнімді жүзімдіктерді өсіру үшін ғылым мен озық тәжірибенің жетістіктеріне негізделген тыңайту жүйесін жасау мен техниканы пайдалану шарттары туралы жазылған. Сонымен қатар жүзімнің көшеттік тәсілі мен кутіп баптау шаралары жайлы тусиниктемелер.

Заболевания сельскохозяйственных животных

05 Апреля 2012, лекция

Совокупность участвующих в передаче возбудителя факторов и их взаимодействие со здоровыми восприимчивыми животными, определяющие характер эпизоотического процесса в конкретных условиях, называют путями передачи, или распространения возбудителя инфекции.

Зависимость физических показателей качества зерна гречихи от норм минеральных удобрений, рассчитанных балансовым методом, в условиях п

31 Июля 2011, статья

Одним из наиболее доступных способов повышения урожайности и качества получаемой продукции является подбор сортов. Применение минеральных удобрений в настоящее время является одним из условий получения высоких урожаев качественной продукции. Однако только правильно подобранные, рассчитанные, оптимальные нормы минеральных удобрений (при условии положительности всех остальных факторов) могут дать эффект.

Заготовка кормов

30 Декабря 2010, курсовая работа

Сено — высушенные стебли и листья травянистых растений, скошенных в зелёном виде, до достижения ими полной естественной зрелости. Применяются в качестве продукта питания для сельскохозяйственных животных в тех районах, где климатические условия не позволяют круглогодичное использование свежих кормов.

Заготовка, хранение и оценка качества сена

22 Октября 2012, реферат

Сено является одним из основных и самым питательным грубым кормом для крупного рогатого скота, овец, лошадей, кроликов и других животных в зимний период.
В 1 кг хорошего сена содержится в среднем 0,4-0,5 корм, ед., 60-70 г перевариваемого протеина, 40-50 мг каротина (провитамина А). Кроме того, сено богато витаминами группы В, Е и К, минеральными веществами, гормонами и другими биологически активными веществами.
За счет высокого качества сена животные могут удовлетворить потребность в общем уровне питания (кормовых единицах) на 40-50%, в перевариваемом протеине - на 35-45%, более чем наполовину - в минеральных веществах и полностью - в каротине. Поэтому качеству заготавливаемого сена в хозяйстве следует уделять особое внимание.

Задачи по "Сельскому хозяйству"

20 Октября 2011, задача

Задача 1
Необходимо составить оптимальный суточный рацион кормления на стойловый период для дойных коров живой массой 550 кг. Минимальная потребность коров в кормовых единицах и переваримом протеине в зависимости от суточного удоя приведена в таблице 1.

Задачи по гидромелиорации

16 Января 2011, контрольная работа

Дано: Расстояние между крайними створами L в метрах равно 19; наименьшее время прохождения двух (из 10) поплавков от верхнего створа до нижнего t равно 32 и 34 со; средняя площадь живого сечения ω равна 1,55 м2; средний смоченный периметр χ равен 4,65 м; коэффициент шероховатости n равен 0,030, водосборная площадь реки F равна 8000 га.
Опишите, какие измерения проводятся в натуре и как рассчитываются живые сечения и смоченные периметры.

Закладка промышленног овиноградникав Бахчисарайском районе и технология его возделывания

12 Декабря 2012, доклад

Сегодня роль виноградарства должна возрасти, так как для курортного региона это просто необходимо, а для отрасли - выгодно и престижно. Причем, речь надо вести не только о свежем винограде, но и продуктах его переработки. Основная часть выращиваемого винограда используется для приготовления различных вин (столовые, крепленые, ароматизированные, игристые и др.). Из винограда готовят сушеную продукцию (изюм и кишмиш), сок, компоты, маринады, варенье, повидло, пастилу, цукаты и др.

Закладка сада

21 Февраля 2012, курсовая работа

Фрукты широко используют как сырье в пищевой промышлен¬ности. ИЗ плодов маслины изготавливают лучшее в мире масло ¬оливковое. Прекрасное масло получают из ядер грецкого ореха, се¬мян сливы, абрикоса и других культур. Плоды, ягоды, орехи нахо¬дят применение в кондитерской и перерабатывающей промышлен¬1I0СТИ. ИЗ них готовят разнообразные вина, варенья, компоты, джемы, желе, мармелады, сиропы, сухофрукты и другие продукты, Получают натуральные соки, обладающие высокими диетическими и лечебными свойствами.

Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных

07 Ноября 2012, реферат

Изучению индивидуального развития животных (онтогенеза) были посвящены исследования многих деятелей науки. Особенно интенсивно и плодотворно теория онтогенеза стала разрабатываться в последние 15—20 лет в связи с развитием молекулярной биологии и генетики. Молекулярно-генетические методы исследования углубили познания закономерностей роста и развития животных, создали новые возможности для разработки методов управления этими процессами.

Закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных

07 Ноября 2012, реферат

Изучению индивидуального развития животных (онтогенеза) были посвящены исследования многих деятелей науки. Особенно интенсивно и плодотворно теория онтогенеза стала разрабатываться в последние 15—20 лет в связи с развитием молекулярной биологии и генетики. Молекулярно-генетические методы исследования углубили познания закономерностей роста и развития животных, создали новые возможности для разработки методов управления этими процессами.

ЗАО "Предпортовый"

10 Ноября 2011, статья

Совхоз «Предпортовый» ведет ее с 1928 г. Тогда были образованы Ленинградская область, Ломоносовский район и создан совхоз на основе слияния подсобных сельских артелей для работников Кировского завода. Совхоз размещался недалеко от порта, поэтому и название такое дано: «Предпортовый».

Зарубежный опыт оценки городских земель

11 Октября 2011, курсовая работа

В данной работе будут рассмотрены:

◦основные принципы оценки земельных ресурсов;
◦особенности земли как товара;
◦стоимость, цена земли;
◦земельный налог.

Затраты труда при производстве продукции животноводства (молока) и пути их снижения

19 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной работы направлена на поиск факторов, которые могут повлиять на производительность и затраты труда. А также на разработку комплекса мер, которые значительно улучшают данные характеристики. Разрабатываемые показатели должны основываться на достижениях научно-технического прогресса, которые будут внедряться в планируемом периоде, отражать средние природно-экономические условия района и данного хозяйства, учитывать максимально возможное использование внутрихозяйственных резервов производства.