Рефераты по коммуникациям и связи

Дослідження процесів впливу джерел небезпеки на структуру системи захисту інформації

24 Марта 2011, лабораторная работа

Мета: провести дослідження та визначити вплив джерел небезпеки на структуру, пояснити вплив.

Дослідження режимів функціонування інтерфейсу USB

27 Декабря 2012, курсовая работа

USB (англ. Universal Serial Bus, абревіатура читається ю-ес-бі) — укр. універсальна послідовна шина, призначена для з'єднання периферійних пристроїв. Шина USB представляє собою послідовний інтерфейс передачі даних для середньошвидкісних та низькошвидкісних периферійних пристроїв. Для високошвидкісних пристроїв на сьогодні кращим вважається FireWire. USB-кабель представляє собою дві виті пари: по одній парі відбувається передача даних в кожному напрямку (диференціальне включення), а інша пара використовується для живлення периферійного пристрою (+5 В).

Жасанды түсік бедеулікті тудыратын фактор екенін дәлелдеу.

26 Февраля 2013, задача

Жасанды түсік деген ұғымның мағынасы — ұрықты жатыр қабырғасынан қырып алып тастау. Әйел жатырының ұрыққа жақын ішкі шырышты қабаты қырып алынған орын жараға ұласып, ауру мүшеге айналады. Кейде жүктілік болғанда ағза қауіпті асқынуларға тап болып, әйел әлсіздікке ұрынады. Дәл осы мезгілде жүктілікті тоқтатпаса, науқас әйелдің өміріне қауіп төнеді. Бұл — жасанды түсік үшін медициналық көрсеткіш.

Жидкие криссталы

25 Октября 2011, курсовая работа

Некоторое время тому назад необычной популярностью в США пользовалась новинка ювелирного производства, получившая название «перстень настроения». За год было продано 50 миллионов таких перстней, т. Е. практически каждая взрослая женщина имела это ювелирное изделие. Что же привлекло внимание любители бижутерии к этому перстню? Оказывается, он обладал совершенно мистическим свойством реагировать на настроение его владельца. Реакция состояла в том, что цвет камешка перстня следовал за настроением владельца, пробегая все цвета радуги от красного до фиолетового. Вот это сочетание таинственного свойства угадывать настроение, декоративность перстня, обеспечиваемая яркой и меняющейся окраской камешка, плюс низкая цена и обеспечили успех перстню настроения.

Загальні відомості про Internet

12 Января 2012, реферат

Internet - найбільша глобальна комп'ютерна мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.

Задачи обеспечения прямолинейности рельсов

11 Мая 2012, курсовая работа

Технологический процесс изготовления рельсов

Захист банківської установи

19 Ноября 2011, курсовая работа

Повна характеристика об’єкту для якого потрібно побудувати СЗІ, повний перелік можливих каналів витоку інформації та пристрої через які можливе утворення даних каналів та розробка моделі порушника. Організаційні, технічні та організаційно-технічні заходи, що необхідно провести на об’єкті.

Захист кімнати переговорів від витоку інформації

09 Июня 2013, дипломная работа

З найдавніших часів будь-яка діяльність людей ґрунтувалася на одержанні і володінні інформацією, тобто на інформаційному забезпеченні. Саме інформація є одним з найважливіших засобів рішення проблем і завдань, як на державному рівні, так і на рівні комерційних організацій і окремих осіб. Але тому що одержання інформації шляхом проведення власних досліджень і створення власних технологій є досить дорогим, те часто вигідніше витратити певну суму на добування вже існуючих відомостей.

Збереження поетичного потенціалу метафор при перекладних трансформаціях

04 Марта 2013, доклад

З відродженням інтересу до вивчення мови художньої літератури виник термін "лінгвістична поетика". Тому виникла необхідність розвивати і диференціювати зміст лінгвістичного дослідження, визначаючи ті специфічні завдання, які виникають перед дослідником словесно-художньої творчості. Іншими словами, лінгвостилістика – це розділ філології, який застосовується до всіх видів мовних творів, визначаючи їх стилістичні властивості чи особливості. Лінгвопоетика – це такий вид стилістичного аналізу, який застосовується лише до творів художньої літератури, виділяючи цю останню з усього багатства функціональних стилів людського мовлення

ЗМІ і проблема ідентифікації громадської думки

13 Октября 2011, курсовая работа

Мета. Дослідження місця та ролі засобів масової інформації в процесі ідентифікації громадської думки, визначення суті основних перешкод та проблем, що виникають під час цього процесу.

Завдання. Досліджуючи тему даної роботи, було поставлено вирішення наступних завдань:
ознайомитися із основною сутністю та структурою засобів масової інформації та визначити їх роль в культурній політиці держави;
дослідити проблему самоідентифікації особистості в інформаційному суспільстві;
визначити, власне, що ж собою являє поняття „громадська думка”;
з’ясувати основні проблеми конструювання української ідентичності, що виникають або вирішуються під впливом ЗМІ;
Вивчення необхідності створення фор

Знакомство с РНР, переменные и типы данных

17 Апреля 2012, лабораторная работа

Цель: научиться:
- закачивать PHP-скрипты на сервер;
- выводить информацию в браузер;
- работать с переменными;
- создавать массивы;

Знакомство с физическими принципами распространения звука, параметрам речевого и акустического шумового сигнала. Ознакомление с шумомер

25 Декабря 2011, лабораторная работа

Знакомство с основами распространения звука в помещении и его утечки через различные предметы (окна, девери, вентиляционные шахты и т.п.). Получения навыков в измерении параметров речевого и акустического шумового сигнала с использованием шумомера и генератора шумов.

Изменения и расторжения трудовых договоров

12 Ноября 2011, реферат

Трудовой договор является ключевым понятием трудового права, является практически его сутью, так как большинство трудовых отношений связано именно с договором, либо его заключением или расторжением.
Последнее и является темой моей курсовой работы, в частности расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Эта ситуация зачастую связана с деликтами со стороны работника, не важно истинными или мнимыми. Правила, разработанные трудовым правом, позволяют защитить работника от произвола работодателя и усовершенствовать работу предприятий.

Измерительный прибор "Беркут"

25 Января 2013, дипломная работа

В настоящее время для оценки качества цифровых систем передачи в эксплуатационных условиях применяется метод измерения блочных ошибок.
Все методы измерения блочных ошибок предполагают введение избыточности в информационный сигнал, обработку этого вспомогательного сигнала по определенному алгоритму и передачу результата обработки на принимающую сторону, где принятый сигнал обрабатывается по тому же алгоритму, что и при передаче, а итог сравнивается с результатом обработки, полученным от передающей стороны. При их разнице переданный блок считается ошибочным.

Изучение конструкции выключателей и ревизия оборудования модуля 27,5 кВ

30 Ноября 2011, реферат

Цель работы –ознакомление с принципом действия, устройством, взаимодействием частей и параметрами работы высоковольтного выключателя переменного тока ВБЦО-27,5 и ревизия оборудования ячейки распределительного устройства переменного тока 27,5кВ.

Имандылық – тәрбие негізі

14 Марта 2012, реферат

Қазіргі кезде ел болашағы – жастар, Қазақстанның келешегін көркейтетін білімді ұрпақ деген сөздерді жиі еститін болдық. Әлбетте, қай халықтың да болмасын, мемлекеттік даму стратегиясында жастарға, жас буынға, олардың тәрбиеленіп, ортаға сай озық білім игеріп шығуына баса назар аударылады. Бүгінгідей ақпарат пен техникалық жаңалықтар кезек шарпыған заманда, оқуға, ғылымға, тәжірибеге сүйеніп, бұл салалардағы жетістіктерге иек артқан дұрыс-ақ. Алайда жастардың саналы азамат болып қалыптасуының кілті тек құрғақ білімде тұр деп айтсақ, қатты қателескеніміз.

Имидж : его составные части, сущности и механизм формирования

05 Января 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение имиджа: его составных частей, сущности и механизма формирования.
В соответствии с поставленной целью в работе предполагается решить следующие задачи:
- Изучить теоретические аспекты имиджа;
- рассмотреть формирование имиджа политического лидера;
- охарактеризовать современного политического лидера на примере В.В. Путина.

Имидж регионов в информационном пространстве

05 Марта 2013, курсовая работа

В эпоху «информационного общества», когда представления людей о мире и происходящих процессах в значительной мере стали формироваться средствами массовой коммуникации, когда имидж любого субъекта и объекта стал играть гораздо более важную роль, чем прежде, имидж региона приобретает статус одного из основных ресурсов, которые предопределяют его экономическую, политическую, социальную перспективу. Стремление завоевать и расширить собственное место на рынке заставляет региональные органы власти обращать особое внимание на создание индивидуального имиджа региона, позволяющего выделиться среди себе подобных.

Инновации

25 Февраля 2013, доклад

Особо важную роль играют инновационные процессы в образовании, отрасли
народного хозяйства, определяющей качество человеческого (интеллектуального)
капитала, который в ХХI веке стал основным фактором экономического роста и
социального прогресса.

Интерактивное телевидение

03 Марта 2013, доклад

В настоящее время телевидение является наиболее массовым средством донесения информации до потребителя. В современном телевидении, как общедоступном, так и коммерческом (кабельном, спутниковом), действует жесткий принудительный принцип: аудитория потребляет то и только то, что предложил ей сегодня производитель программ, по сути, навязывающий зрителям содержание передач, время их выхода в эфир и т.п. Чтобы удовлетворять все возрастающим запросам зрителей телевидение пошло по предсказуемому пути развития – увеличение числа каналов. Разумеется, телевизионные компании, заинтересованные в высоком рейтинге, изучают потребности и пожелания аудитории, проводя разнообразные рейтинговые опросы, а затем формируют свои программы в соответствии с результатами этих измерений, однако здесь имеет место лишь некая социально усредненная не персонифицированная интерактивность: рядовому зрителю остается лишь смотреть (или не смотреть) то, что ему предлагают.

Интернет и средства массовой коммуникации

08 Декабря 2011, реферат

В начале 90-х в РС (Я) об Интернете говорили немногие, сегодня же практически не обходится без постоянного упоминания об этом феномене последней четверти XX столетия в таких средствах массовой информации как газеты, радио и телевидение. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, Интернет прочно вошел в жизнь многих людей (по крайней мере, в развитых и развивающихся странах); во-вторых, он не только претендует, но уже занял определенное место среди традиционных СМИ.

Интернет - образование

15 Декабря 2011, курсовая работа

Виртуальные курсы, как правило, открыты для всех, хотя в ряде случаев к поступающим на них предъявляются определенные требования, оговоренные в числе прочих условий при регистрации. Заниматься можно в любом месте, где есть компьютер с выходом в Интернет. Время начала и окончания занятий каждый студент выбирает для себя сам. Получая или отсылая информацию, связанную с изучением курса, учащийся постоянно взаимодействует и с преподавателем, и с другими студентами.

Интернет и ее протоколы и услуги. Всемирная паутина - служба WWW

26 Января 2012, контрольная работа

Грид-вычисления (англ. grid — решётка, сеть) — это форма распределённых вычислений, в которой «виртуальный суперкомпьютер» представлен в виде кластеров соединённых с помощью сети, слабосвязанных, гетерогенных компьютеров, работающих вместе для выполнения огромного количества заданий (операций, работ). Эта технология применяется для решения научных, математических задач, требующих значительных вычислительных ресурсов

Интернет как коммуникационная среда

22 Ноября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы выяснить и рассмотреть коммуникативные характеристики Интернета.
Задачи курсовой работы:
- рассмотреть модели коммуникации интернета,
- рассмотреть эффективность коммуникации
- исследовать аудиторию интернета

Интернет как средство коммуникаций

24 Декабря 2012, доклад

Необходимо заметить, что основополагающая особенность виртуальной коммуникации - это в большей степени физическая не представленность. До сих пор большинство средств коммуникации в интернете текстовые. Это означает, что источник информации о собеседнике в виртуальной коммуникации - это его текстовые сообщения. В процессе общения в Интернете, в отличие от реального общения, практически отсутствуют индикаторы социальной позиции человека и невербальное поведения.

Интернет технологии

08 Ноября 2011, доклад

Статистика посещений сайта получается с помощью регистрационных программ. Обычно фиксируются хиты и хосты. Хиты – общее число визитов на сайт за определенное время, например, за неделю, месяц и т. д. Хосты – число уникальных посетителей. Хосты определяются по IP-адресу машины, а также по IP-адресу прокси-сервера (если посетитель им пользуется). Аудитория определяется по параметрам: - частота использования Интернета -география пользователей -пол/возраст –предпочтения. Понятие «скорости накопления аудитории» применима для сайтов с регистрацией, где понятие аудитории зафиксировано.

Интернет-коммуникации

30 Декабря 2010, курсовая работа

Сегодня Internet объединяет 48 тыс. сетей, рассредоточенных по всему земному шару. Некоторые из этих подсетей охватывают целые географические регионы, другие же носят сугубо локальный характер. Ожидается, что за последующие 5 лет число территориально распределенных компьютеров в России, подключенных к Internet, возрастет до 100 млн. – против сегодняшних 3,2 млн. Ну, а количество WWW серверов в сети удваивается каждые несколько месяцев.

Интернет-технологии в бизнесе

19 Декабря 2011, научная работа

В России происходит одновременно несколько переходных процессов. Один из самых значимых — технологический и организационный переход к информационному обществу. Богатство, власть, общественное благополучие и культурное творчество в России XXI века во многом будут зависеть от ее способности развить модель информационного общества, приспособленную к ее специфическим ценностям и целям. Интернет — это информационная технология и социальная форма, которая воплощает в себе информационную эпоху так же, как
электрический двигатель был рычагом социальных и технических изменений индустриальной эпохи.

Интернетке ақпарат жіберу. TCP IP протоколының стегі. IP бағдарының үрдісі. Интернеттегі ақпарат алмасу сенімділігі. Интернеттегі мекендеу

09 Ноября 2011, реферат

Интернет- кез келген компьютерлер мен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасумен беру мүмкіндігі, желілер жүйесі.Интернет- байланыс араларын өзара біріктіретін, тораптардың жиынтығы. Әрбір топтарда көбінесе UNIX операциялық жүйесін басқару арқылы жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қуатты компьютерсервер болады. Мұндай торапты кейде хост деп деп атайды.Торапты оның иесі -провайдер деп аталатынұйым немесе Интернет қызметін жабдықтаушы басқарады .Интернет әр түрлі ережемен жұмыс істейтін желілерді біріктіреді. Бүл ережелерді үйлестіру үшін шлюз құрылғысы қызмет етеді.Шлюз-басқаша тәсілмен үйлеспейтін желілерді қосатын құрылғы. Шлюз әр түрлі желілердің бірлескен жұмысын қамтамассыз етуге арналған мәліметтерді өзгертпейді.

Интерфейс пользователя

19 Октября 2011, реферат

Графические редакторы P-CAD имеют похожие интерфейсы и системы меню команд, общие сведения о которых излагаются ниже.
На рис. 1.2 представлен экран графического редактора P-CAD Schematic.
Горизонтальная панель инструментов содержит пиктограммы системных команд, а вертикальная панель - команды размещения объектов на рабочем поле экрана.