Рефераты по налогам

Единый социальный налог: проблемы оптимизации налоговых платежей (на примере ОАО «Мираж»)

01 Марта 2011, дипломная работа

Целью данной квалификационной работы является проблемы оптимизации налоговых платежей ЕСН на примере ОАО «Мираж». В рамках достижения этой цели поставлены следующие задачи:

1. раскрыть основные характеристики единого социального налога;

2. проанализировать проблемы взимания ЕСН в ОАО «Мираж»;

3. определить перспективы развития ЕСН в ОАО «Мираж».

Екологічне оподаткування в Україні

24 Мая 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи проаналізувати і визначити шляхи вдосконалення сплати екологічних податків та зборів в Україні.
Об‘єктом курсової роботи були екологічні податки та збори в Україні:
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду;
- плата за користування надрами для видобування корисних копалин;
- плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин;
- збір за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
- плата за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;

Економічна сутність податку на додану вартість, його роль і значення як основного джерела формування державного бюджету

17 Апреля 2013, курсовая работа

Мета нашого дослідження – це вивчення економічної сутності податку на додану вартість, характеристика його ролі та значення у формуванні Державного бюджету України. Основний акцент зроблено на висвітленні механізму нарахування та сплати податку на додану вартість до бюджету. Вивчено й узагальнено чинне законодавство України щодо оподаткування податком на додану вартість, зокрема, Закон України "Про податок на додану вартість", Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про систему оподаткування", Указ Президента України "Про деякі зміни в оподаткуванні" та ряд інших. Обгрунтовано шляхи вдосконалення податку на додану вартість, які, на нашу думку, дали б можливість досягти максимальної його ефективності в найкоротші строки.

ЕНВД

28 Декабря 2010, курсовая работа

Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налоги следует отличать от сборов (пошлин), взимание которых носит не безвозмездный характер, а является условием совершения в отношении их плательщиков определенных действий.

ЕНВД. Основные понятия и содержание

05 Января 2012, реферат

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. Для исчисления суммы единого налога в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской деятельности.

ЕСН

03 Ноября 2011, реферат

В составе ЕСН консолидированы взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и фонды обязательного медицинского страхования — с целью мобилизации средств для реализации права граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь.

Жанама және тікелей салыққа сипаттама

10 Февраля 2012, реферат

Нарықтық қатынастарға көшумен байланысты біздің еліміздің экономикасында көптеген жаңа мәселелер мен қажеттіліктер пайда болды.Олар жаңа мамандар мен жаңа теориялық және тәжірибелік дисциплиналардың,соның ішінде салық салу жүйесін негіздеді.
Салық салу жүйесін жекелей алғанда,оны нарықтық қатынастардың жаңалықтарына жатқызуға болмайды,бірақ жаңалық болып тәуелсіз бақылаудың пайда болуы табылады.Ол қоғамдық тәжірибелік қажеттілікті жүзеге асыруды-пайдаланушылар қызығушылығындағы экономикалық субъектілер ісі жөніндегі қаржылық ақпараттардың нақтылығын растауды қамтамасыз етті.

Жапония салықтары

12 Марта 2012, реферат

Жапонияның салық жүйесі XIX ғасырда құрылды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін профессор Шалп птымен аталған реформа жүрігізілді. Қазіргі (жаңа) салық жүйесі 1989 жылдың 1 сәуірінен бастап енгізілді. Оның өзіндік ерекшеліктері бар және ол АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінен айрықшаланады.

Жеке кәсіпкердің табысына салық салу

09 Апреля 2013, курсовая работа

Салық салу бойынша жүз пайыздық тиімділікке жету дамыған нарықтық экономика жағдайында мүмкін еместігін әлемдік тәжірбие көрсетіп отыр. Кез-келген мемлекет өзінің экономикалық саясатын жүзеге асырған кезде салықтық реттеу құралдарының кең спектрін қолданады. Салықты шаруашылық қызметті реттеуші құрал ретінде қолдану мүмкіндігі салықтың өзінің табиғатынан, ішкі мәні мен қызметінен шығады. Бұл мүмкіндікті қолдану салық механизмі арқылы жүзеге асады. Қаражаттарға деген қажеттілікті сезе отырып мемлекет салықтық құрал арқылы қаржылық қаражаттардың максималды мүмкін болатын көлемін алуға ұмтылады.

Жеке табыс салығы

21 Февраля 2013, лекция

Көптеген елдерде жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салықтың принциптері ортақ болып келеді. Негізгі принциптері мыналар:
• барлық салық төлеушілер резидент және резидент емес деп бөлінеді. Резиденттікті анықтаудың басты белгілері болып жеке тұлғаның нақты бір ел аумағында алты айдан астам мерзім аралығында болуы. Резидент салық төлеушілер ел ішінде және елден тысқары жерде алған барлық табыстарынан салық төлесе, резидент еместер тек ел ішінде алған табыстарынан салықты «төлем көзінен» төлейді, яғни олардың салық жауапкершілігі шектеулі;

Жеке табыс салығы

21 Апреля 2013, реферат

Жеке табыс салығы (ЖТС) жеке тұлғаның тапқан табысына салынады: салық төлеушінің салық салынатын табысы және салық салынбайтын табысы деп бөлінеді. Мәселен, кәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлғаның табысына салық салынбайды, ал жұмысшының жалақысы салық салынатын төлемге жатқызылады.

Бұл орайда ЖТС бойынша салық режимімен жүзеге асырылатын түрлі мөлшерлемелер қарастырылған:

Жалпы бекітілген режиммен ЖТС салық салынатын табыстың шығынды алып тастағаннан кейінгі 10 пайызын құрайды.

ЖТС төлеу мерзімі – әр айдың 25-іне дейін.

Жеке табыс салығының міндеттері

01 Ноября 2012, реферат

Көптеген елдерде жеке тұлғалардың табыстарына салынатын салықтың принциптері ортақ болып келеді. Негізгі принциптері мыналар: • барлық салық төлеушілер резидент және резидент емес деп бөлінеді. Резиденттікті анықтаудың басты белгілері болып жеке тұлғаның нақты бір ел аумағында алты айдан астам мерзім аралығында болуы.

Жер қойнауын пайдаланушыға салынатын салықтың ерекшеліктері

02 Декабря 2011, курсовая работа

Мiндеттi салық сараптамасынан өткен және 2004 жылғы 1 қаңтарға дейiн жасалған, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе құзыреттi орган мен отандық немесе шетелдiк жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттарда айқындалған салық режимi олардың қолданылуының белгiленген бүкiл мерзiмi iшiнде сақталады және қолданылады әрi Қазақстан Республикасы салық заңдарының өзгеруiне байланысты тараптардың келiсiмi бойынша түзетiлуi мүмкiн.

Жергілікті бюджеттің кірісін арттыру жолдары

09 Ноября 2011, дипломная работа

Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақтан Республикасының бюджет жүйесі мен салық жұйесінің жылдан жылға жаңаруы, бюджет кодексі мен салық кодексіне жаңа өзгерістер мен толықтырулар енгізілуіне себеп болып отыр. Ол дегеніміз мемлекетіміз бір орында тұрмай экономиканың бір ыңғай немесе үнемі қозғалыста болғанының белгісі, экономикамыз іштей және сырттай дамуы ол халқымыздың әл

Жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу

18 Ноября 2011, курс лекций

Мемлекет – басқару функциясын орындайтын және оның көмегімен қоғамның тіршілік тынысын қамтамасыз ететін, оған қажетті жағдайлар мен алғы-шарттар жасауға ұмтылатын адамзат қоғамын ұйымдастырудың айырықша нысаны.
Мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі халықаралық аренада рөлінің және беделінің жоғарылауынан, өз азаиаттарының түйіткілді мәселелерін шешеуінен, мемлекеттік қызмет сапасының артуынана көрінеді. Өз кезегінде кез-келген мемлекеттік органдардың әрекетінің тиімділігі кадрларды дұрыс орналастыру, таңдау және ұтымды қолдануға, олардың кәсіби даярлығына, біліктілігіне және қызмет өтіліне тікелей байланысты. Мемлкеттік билікті іске асырудың басты тетіктерінің бірі мемлекеттік қызмет болып табылады. Мемлекеттік қызмет әлемде үш мың жылдан бері бар. Осы уақыт ішінде ол патриархтық тұрпаттан ұтымды-құқықтық тұрпатқа дейінгі елеулі өзгерістерден өтті.

Задачи по "Налогам и Налогообложению"

13 Февраля 2013, задача

Задача 21: 12 января 2011 г. работник получил от предприятия ссуду на покупку бытовой техники на год в размере 30 000 руб. под 5 % годовых со сроком возврата в следующем году. Половину ссуды он погасил 1 июля.
Определить: 1) сумму материальной выгоды, включаемую в налогооблагаемую базу, если известно, что ставка рефинансирования ЦБ РФ в 2011 г. с 1 января по 30 июня 2011 г. составляла 13 % годовых, с 1 июля 2011 г. – 12 % годовых; Найти сумму налога с материальной выгоды.

Задачи по "Налогам"

15 Января 2011, задача

Уплата НДС производится равными долями не позднее 20-го числа каждого из месяцев, следующих за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ). Из вопроса следует, что НДС организация уплатила с опозданием на один день, так что налоговые органы могут начислить пени в общеустановленном порядке (ст. 75 НК РФ).
Итак, сумма НДС, не уплаченного в срок, составила 57000 руб. Опоздание составило 1 день. Тогда сумма пеней будет такова:
57000 руб. х 1/300 х 7,75% (ставка рефинансирования Центрального банка РФ) х 1 дн. = 14,73 руб.

Задачи по "Налогам"

23 Октября 2011, задача

Организация в налоговом периоде приобрела (и оплатила) две технологические линии как взнос в уставный фонд создаваемой дочерней организации. К учету на счете 58 «Финансовые вложения» (субсчет «Паи и акции») принято 300 акций номинальной стоимостью 1000 руб./шт. Первоначальная стоимость каждой линии 240 тыс. руб., включая НДС, оборудование принято к учету 5 августа, взнос в уставный фонд оформлен 30 августа, при этом списана одна технологическая линия. Определите сумму НДС подлежащую уплате в бюджет.

Задачи по "Налогам"

11 Мая 2012, задача

Работа содержит задачи по дисциплине "Налоги" и их решения

Задачи по "Налоговой ответственности"

13 Апреля 2011, задача

Задача 1. НК РФ ст.116 нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, 117 Уклонение от постановки на учет в налоговом органе, КОАП РФ ст.15.3 Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе

Задачи по налогам

17 Января 2011, контрольная работа

Решение 10 задач.

Задачи по налогам

29 Января 2011, контрольная работа

Решение 3 задач.

Задачи по налогам

14 Апреля 2012, контрольная работа

Задачи по исчислению налогов

Задачи по налогообложению

23 Декабря 2010, контрольная работа

контрольная работа содержит решение 3 задач

Задачи по налогообложению

31 Мая 2012, контрольная работа

Задание1. Организация реализует основное средство в январе 2004 года. Отпускная продажная цена подтверждена независимой оценочной организацией. На основании данных табл. рассчитать:
а) сумму износа;
б) остаточную стоимость;
в) рыночную цену с НДС;
г) прибыль от продажи;
д) сумму НДС к уплате;
е) сумму налога на прибыль.
Задание 3
Предприятие занимается оптовой продажей компьютерных комплектующих и оказывает услуги по ремонту оргтехники юридическим лицам. В отчетном периоде выявлен доход прошлых лет, получена безвозмездная помощь от учредителя, оказана материальная помощь одному из сотрудников для лечения, из средств предприятия куплены подарки ко дню 8 Марта. На основании данных табл. рассчитать налогооблагаемую базу и налог на прибыль с распределением по бюджетам.

Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах. Налог на добавленную стоимость. Налог на имуществ

17 Октября 2011, реферат

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.

Законодательство РФ о налогах и сборах

05 Ноября 2011, доклад

Законодательство РФ о налогах и сборах — совокупность норм, содержащихся в
законах РФ, устанавливающих систему налогов и сборов, общие принципы
налогообложения и сборов, основания возникновения, изменения и прекращения
отношений собственников и государства по уплате налогов и сборов, формы и
методы налогового контроля, ответственность за нарушения налоговых
обязательств.

Заполнение счетов-фактур, книги покупок и книги продаж

17 Ноября 2011, контрольная работа

Налоговая система – это один из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения предприятия с государством.

Заполнение счетов-фактур, книги покупок и книги продаж

18 Ноября 2011, контрольная работа

Налоговая система – это один из важнейших рычагов, регулирующих финансовые взаимоотношения предприятия с государством. Она призвана обеспечить государство финансовыми ресурсами, необходимыми для решения важнейших экономических и социальных задач. Посредством налогов, льгот и финансовых санкций, являющейся неотъемлемой частью системы налогообложения, государство воздействует на экономическое поведение предприятий, создавая при этом равные условия всем участникам общественного производства. Налоговые методы регулирования финансово-экономических отношений в народном хозяйстве в сочетании с другими

Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности его применения в России

09 Апреля 2012, курсовая работа

Цель данной работы: исследовать зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности его применения в России.
В соответствии с целью, были определен следующий круг задач:
- рассмотреть особенности современной мировой практики налогообложения имущества;
- охарактеризовать особенности имущественного налогообложения в России, акцентируя внимание на налоге на имущество физических лиц;
- рассмотреть пути совершенствования имущественного налогообложения физических лиц в РФ с применением зарубежного опыта.