Рефераты по маркетингу

Ємність ринку поняття фактори методи розрахунку

28 Февраля 2012, контрольная работа

Об'єктом дослідження в даній роботі є визначення та поняття місткості ринку.
Предмет дослідження включає в себе ємність ринку, під яким розуміється можливий обсяг реалізації товару (окремих виробів підприємства) при даному рівні і співвідношенні різних цін. Місткість ринку характеризується розмірами попиту населення і величиною товарної пропозиції.

Івент маркетинг

29 Октября 2013, контрольная работа

Комунікативні технології - це сукупність знань, відомостей про послідовність операцій, що виконуються для встановлення психологічно-інформаційного контакту між індивідами. Оскільки РR спрямований переважно на різні групи індивідів, то в його побудові важливо враховувати психологічні та соціальні аспекти. Умовно комунікативні технології, використовувані в РЯ, можна поділити на психологічні та соціальні.
Психологічні технології використовуються для досягнення ефективного впливу на окремих індивідів та їх групи і встановлення з ними ефективного двостороннього контакту з урахуванням особливостей їхньої поведінки та сучасних знань у сфері психологічних наук.

інвестиційний проект

08 Декабря 2012, курсовая работа

. Вступ. На сучасному перехідному періоді при різноманітті складних кризових економічних процесів і взаємовідносин між підприємствами, фінансовими інститутами, державами на внутрішньому і зовнішньому ринках гострою проблемою є ефективне вкладення (інвестування) капіталу з метою його збільшення.
Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини додаткового суспільного продукту для збільшення кількості і якості всіх елементів системи продуктивних сил суспільства.

Індивідуалізований маркетинг

06 Февраля 2013, реферат

Багато фахівців з маркетингу шукають способи подолання зниження впливу реклами, розмивання цінності марки і, як результат, згубної конкуренції роздрібних цін. Істинне відкриття полягає в поверненні до випробуваної часом концепції - особистим, один на один, відносин зі споживачем.

Індивідуальна науково-дослідна робота з « Маркетинг»

06 Мая 2012, контрольная работа

Метою індивідуальної науково-дослідницької роботи є :
дослідження порядку одержання свідоцтва про реєстрацію товарного знака в Україні;
дослідження сутності та особливостей застосування стратегій росту;
сегментування ринку для планшетного комп’ютера.

Індивідуальне завдання з рекламного креативу на базі ВГО «УАМ»

12 Марта 2013, практическая работа

За 2012-2013 рік рекламні кампанії УАМу з позицій рекламного креативу можна описати наступним чином.
Креативний процес не є централізованим. За створення рекламних звернень відповідає людина, яка займається відповідним проектом. Усі ідеї погоджуються із генеральним директором, яка також може виступати генератором ідей.
З позицій рекламного креативу УАМ використовує рекламні оголошення (для реклами своїх видань), розгорнуті рекламні оголошення (реклама школи модераторів), афіші та анонси (для форумів, конкурсів, тренінгів), прейскуранти (перелік конференцій та тренінгів із зазначеною вартістю участі).

інноваційна діяльність підприємства

13 Ноября 2011, курсовая работа

У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки.

Інноваційний маркетинг як необхідність

15 Апреля 2013, реферат

Найважливішими чинниками зростання прибутку є зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, розробка та впровадження інновацій, зниження собівартості, поліпшення якості продукції, застосування провідних маркетингових інструментів для реалізації нової продукції на ринку.

Інтегровані маркетингові комунікації

05 Февраля 2013, курсовая работа

Перехід до сучасних методів ведення господарювання передбачає орієнтацію на споживача. Маркетингова діяльність має бути спрямована на цільову аудиторію підприємства. Одним із інструментів, який сприяє цьому, є налагодження ефективних маркетингових комунікацій. Вони створюють необхідні умови для господарчої діяльності підприємства, ось чому питання про покращення управління маркетинговими комунікаціями є особливо актуальним для вітчизняних підприємств.

Інтегровані маркетингові комунікації як механізм підсилення впливу на кінцевого споживача

24 Января 2012, доклад

Інтегровані маркетингові комунікації - концепція, згідно з якою компанія ретельно обмірковує і координує роботу своїх численних каналів комунікації, рекламу в засобах масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, пропаганду, прямий маркетинг, упаковку товару та ін. Це робиться з метою вироблення чіткого, послідовного і переконливого уявлення про компанію і її товари.

Інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства

06 Апреля 2012, курсовая работа

Мета моєї курсової роботи - провести аналіз цілей і завдань Інтернет-маркетингу як сучасного засобу діяльності підприємства.
Завдання курсової роботи:
охарактеризувати інтернет-маркетинг як сучасний засіб діяльності підприємства,
визначити особливості інтернет-маркетингу,
проаналізувати цілі та завдання інтернет-маркетингу,
розглянути основні методи просування як спосіб досягнення цілей інтернет-маркетингу,
дати характеристику маркетинговій діяльності компанії «Apple».

Інформаційна технологія дослідження попиту на товари з використанням анкет

14 Октября 2011, лабораторная работа

Актуальність даної роботи визначається тим, що в сучасних умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективного товарного асортименту підприємства є одним із засобів підвищення своєї конкурентоспроможності серед інших підприємств – аналогів на ринку. Для цього необхідно постійно аналізувати та контролювати наявний рівень попиту на власну продукцію серед споживачів, постійно спостерігати за її якістю, залучати заходи щодо підвищення її переваг серед конкурентів.

Інформація в системі маркетингу

27 Сентября 2011, реферат

Майже на кожному кроці в процесі аналізу, планування, здійснення і контролю діяльності маркетингових заходів маркетологам потрібна інформація. Їм потрібна інформація про клієнтів, конкурентів, ділерів і інші сили, діючі на ринку.
В ХІХ ст. більшість фірми були дрібними і їх працівники знали своїх клієнтів особисто. Управляючі збирали маркетингову інформацію, спілкуючись з людьми, спостерігаючи за ними, задаючи питання.
В ХХ ст. підсилились три тенденції, які зумовили необхідність отримання більш доброякісної маркетингової інформації.

Інформація в системі маркетингу

06 Ноября 2011, курсовая работа

Ми щоденно приймаємо якісь рішення. Вони можуть бути простими чи складними, буденними чи відповідальними. Рішення про покупку жувальної гумки — просте, буденне. Рішення абітурієнта та його батьків щодо вибору вищого навчального закладу — важливе та відповідальне. При цьому не важко помітити, що чим відповідальніше рішення необхідно прийняти, тим більше значення приділяється вивченню ситуації, отриманню необхідної інформації. Так, абітурієнти та їх батьки відвідують дні відкритих дверей у Вищіх Навчальних Закладах, заходять та дзвонять до приймальних комісій, відшукують "досвідчені" джерела інформації — викладачів та співробітників Вищіх Навчальних Закладів, а також тих, хто вже навчається в ньому.

Інфраструктура товарного ринку

26 Февраля 2012, курс лекций

Мета дисципліни: засвоєння знань з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку, управління діяльністю підприємства в галузі просування, зберігання та продажу товарів і послуг, забезпечення потреб споживачів.

Історія розвитку Diesel

04 Октября 2011, доклад

Народився Ренцо в 1955 році в сім'ї простих фермерів. Їх ферма перебувала на північному сході Італії. Батьки Ренцо були небагатими фермерами


Своє ім'я компанія Дизель отримала завдяки нафтовій кризі, яка пройшла по Європі в 70-х роках. Більш економічне паливо виявилося вирішенням багатьох проблем, а сама назва стало синонімом авангарду.

А знаете ли вы кто такие маркетологи?

19 Марта 2012, статья

Отвечая на вопрос «Что вы знаете о профессии «маркетолог»?», подавляющее большинство людей чаще всего не может сказать ничего определенного. Одни пожимают плечами. Другие вспоминают: «Ну, это что-то модное… Что-то продают… Трудно сказать!». Третьи, самые продвинутые, уточняют: «Кажется, связано с рекламой. Описать подробнее? Вряд ли». Интересно, что даже те, кто знает о сути профессии, часто путают маркетинг с продажей. Хотя на самом деле это почти диаметрально противоположные виды деятельности.

Авиакомпанияның маркетингтік жоспары

13 Ноября 2011, курсовая работа

Маркетинг- өнеркәсіп ұйымының комплекстік жүйесі, өнімнің өтімділігімен қызмет көрсету нарықты зерттеумен болжауға негізделген кірісті алумен нақты тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыру, ұжымның сыртқы және ішкі ортасын зерттеу, маркетингтік бағдарлама көмегімен нарықта тактикамен стратегияны өңдеу. Бұл бағдарламада сапасын бағалы саясатпен қамтамасыз етуді, сұранысты жақсартуды, жарнамамен өтімділікті ынталандыруды,техникалық қызмет көрсету ұйымымен көрсетілген қызмет түрлерін дамытуда бақталастықпен бәсекелестікте қызмет көрсету болып табылады.

Автоматизация бухгалтерского учета

27 Марта 2012, курсовая работа

Занять лидирующее положение на рынке, повысить эффективность работы персонала, создать оптимальную структуру управления - вот первоочередные задачи руководителя предприятия. В бухгалтерской и банковской деятельности это особенно важно, что обуславливает широкое применение бухгалтерских пакетов и программ, благодаря внедрению которых повышается оперативность обработки данных и достоверность деловой информации, принимаются более объективные финансовые и управленческие решения

Автомобильный маркетинг

03 Ноября 2012, реферат

По прогнозам аналитиков, в текущем 2012 году рынок новых легковых автомобилей в России увеличится на 27% до 2, 26 млн автомобилей. Такой усредненный сценарий прогноза представило аналитическое агентство "Автостат" на автомобильной конференции для аналитиков и маркетологов. По мнению агентства, в 2012 году рынок новых легковых автомобилей вырастет еще примерно на 10-12%, достигнув отметки в 2, 5 млн. шт., после чего рост существенно замедлится.

Агенство эскорт-услуг

25 Октября 2011, реферат

В жизни любого делового человека бывают случаи, когда возникает необходимость найти партнера для выхода в свет. То ли это будет крупный форум, визит на светскую тусовку или другое деловое мероприятие. Тут на помощь Вам приходит агентство по оказанию эскорт-услуг.

Агентства индустриальной рекламы

14 Марта 2012, реферат

Уже само название говорит о том, что эти агентства специализируются на рекламе промышленно-технологических товаров, которая осуществляется большей частью в профессиональной печати, на специализированных выставках и путем распространения печатных материалов: рекламной литературы, каталогов и технических справочников. Как правило, плата за услуги этих агентств имеет форму гонорара. Руководитель такого агентства должен иметь опыт работы в соответствующей области промышленности, возможно, опыт менеджера по рекламе

Агитация и реклама

01 Ноября 2011, реферат

День и ночь вокруг нас бушует многоцветный рекламный карнавал. С телеэкранов, из радиоприемников, со страниц любимых и не очень журналов и газет, с рекламных щитов на улицах городов нам ежедневно сообщают огромное количество "жизненно необходимой" информации: о том, что надеть, чем почистить зубы и умыться, куда пойти и что посмотреть, что купить..

Агромаркетинг

13 Апреля 2011, курсовая работа

Общие функции маркетинга - это управление, организация, планирование, прогнозирование и целеполагание, анализ, оценка, учет и контроль. А конкретные - исследование рынка, изучение потребителя и его спроса, анализ окружающей среди, осуществление товарной политики, инфратоварное обеспечение, поддержание жизненного цикла товара, ценообразование и ценовая политика, товародвижение и сбыт продукции, формирование спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерческая деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учетно-финансовая деятельность, управление маркетингом.

Агромаркетинг

04 Марта 2013, реферат

Сельскохозяйственный маркетинг - проявляется в самых разнообразных формах хозяйствования (крестьянское, коллективное и т. д.) деятельность которых направлена не только на организацию конечной с/х, а также на реализацию конечной продукции, т.е. в данном случае сельхоз. Работник (фермер, крестьянин) является менеджером, оптовиком, заготовителем, перевозчиком, поставщиком своей продукцией.

Адаптация компании к изменениям на рынке

22 Ноября 2012, курсовая работа

Цель работы – рассмотреть Адаптацию компании к изменениям на рынке.
Объект работы – малое предприятие ООО «Пард», предмет – Адаптация компании к изменениям на рынке.
Методы исследования: теоретического анализа и синтеза, сравнительный, логический, и другие общенаучные методы.

Адаптация на предприятии

18 Марта 2012, курсовая работа

Под адаптацией в рабочей сфере понимается процесс приспособления работника к условиям внешней и внутренней среды. То есть, процесс адаптации новых сотрудников - это стандарт мероприятий, которые компания предлагает пройти новому работнику для освоения навыков, необходимых в решении рабочих задач, знакомства с корпоративной культурой и максимально быстрого вхождения в коллектив.

Акимшилик ис жургизу

05 Января 2012, курсовая работа

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыста қазіргі таңдағы қазақстандық заңнамада, әрқайсысы белгілі бір дәрежеде тиісті заң актілерімен реттелетін және осыған байланысты тиісті процестердің ерекшелігін көрсететін бірнеше түрлері реттеледі.
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуден басқа әкімшілік процесс және оның іс жүргізу түрлері әлі күнге дейін тиісті құқықтық реттелумен қамтамасыз етілмей отыр. Процестің барлық түрлерінің ішінде тек, азаматтық, әкімшілік және қылмыстық түрлері ғана құқықтық құбылысқа ие болуына байланысты, процестің осы түрлерін реттейтін нормалар жиынтығы маңызды жүйелік сипат - азаматтық - іс жүргізу, әкімшілік - іс жүргізу және қылмыстық - іс жүргізу түріндегі қазақ құқығындағы іс жүргізудің дербес саласының мәртебесіне ие. Осыған байланысты, процестің жаңа түрі ретіндегі әкімшілік іс жүргізу құқығы және әкімшілік процесс қызығушылық тудырады.

Актуальность и сферы применения маркетинга, а также его цели и функции

28 Сентября 2011, реферат

Как показывает практика, актуальность маркетинговых исследований определяется возрастающей ролью маркетинга в жизни человека, а именно:
Реальной ориентацией развития российской экономики по пути регулируемых рыночных отношений;
Возрастающим интересом к маркетингу как средству жизнеобеспечения и развития субъектов рынка;
Массовым изменением в ходе проводимых в стране реформ менталитета потребителей и формированием в их сознании нового рыночного образа жизни,
Неотъемлемой составляющей которого является маркетинг.

Актуальные маркетинговые проблемы

21 Февраля 2012, реферат

Обсуждая актуальные проблемы рекламной деятельности и связей с общественностью (СО), логичным представляется выстроить все проблемы в какой-то последовательности , например от общих к частным. Для нашей проблематики это может быть последовательность «от мирового, международного состояния дел – до отдельной рекламной/СО кампании». При этом надо предусмотреть, чтобы обсуждение каждой отдельной проблемы было самодостаточным, а вся их совокупность выступала как набор факторов, так или иначе влияющих на рекламную деятельность и СО.