Рефераты по журналистике

Морально-этические проблемы современного телевидения. На примере программы «Максимум» НТВ

27 Мая 2012, курсовая работа

Актуальность данного исследования подтверждается современным состоянием морально-этических принципов на телевидении. В век глобализации, экономической борьбы, перелома архаичных ценностей, все чаще возникает вопрос о регуляции моральных принципов на телевидении. Некоторые считают, что с российским телевидением происходит тоже самое, что и со страной – упадок этических ценностей погоня за прибылью и т.д. Но со временем все очевиднее становится другая точка зрения – происходящее со страной во многом зависит от телевидения. На журналистах лежит ответственность перед обществом, перед огромной аудиторией, перед героями передач и фильмов, перед гильдией журналистов, которую они представляют. В последнее время наблюдается тенденция моральной деградации телевидения. Журналисты все чаще забывают о последствиях своих слов и действий, забывают о том, что экранные публикации могут сказаться на жизненных судьбах его героев и зрителей.

Моральные и этические принципы тележурналистики

01 Декабря 2011, курсовая работа

Средства массовой информации, опираясь на истинное знание, помогают читателю ориентироваться в постоянно меняющемся, бесконечно большом и, в общем, мало знакомом лично ему мире. Но для того, чтобы пресса могла осуществлять свое предназначение и при этом не нарушать законных интересов тех, с кем журналист вступает в контакт, его поведение должно регулироваться. При этом правда возникает вопрос, где грань этого регулирования и что происходит со свободой журналистского творчества.

Музичні передачі на радіостанціях Донецька

19 Апреля 2012, курсовая работа

Слово "радіо" у сучасної молодої людини чітко асоціюється з великою кількістю музично-розмовних програм в діапазонах УКХ-FM. Ведучі - на західний манер іменовані диск-жокеями - вільно спілкуються один з одним і з радіослухачами, влаштовують різноманітні конкурси, запрошують вас телефонувати на радіо студію і дають в ефір телефонні голоси з музичними заявками, а то й просто з веселою балаканиною. Сучасне радіо неможливо уявити без музики. Музика - це мистецтво відтворення у звуках почуттів і настроїв з метою викликати у слухача відповідні почуття і настрій

Музыкальная журналистика

07 Ноября 2012, курсовая работа

Історія вітчизняної музичної журналістики XX століття тісно пов'язана з розвитком журналістики взагалі. З моменту виникнення Інтернету відбулися глобальні зміни в суспільно-політичному житті країни, в системі вітчизняних ЗМІ.
Потреби людей в нових формах і способах дозвілля, розвиток нових технологій у сфері масової комунікації, початок цифрової революції у сфері ЗМІ спричинив за собою фрагментацію – дроблення масової аудиторії ЗМІ і індивідуалізацію програмного вибору. Явища глобалізації і демассифікациі, на думку Я.Н. Засурського «відкривають нові горизонти для отримання і розповсюдження інформації, істотно змінюють комунікаційні пейзаж». Музична журналістика наочно демонструє роль технологічного чинника в розвитку медіаїндустрії.

Музыкальная журналистика

15 Февраля 2013, доклад

Главным объектом внимания музыкальной журналистики является современный музыкальный процесс. Различные составляющие музыкального процесса – как творческие, так и организационные – в равной мере значимы, поскольку освещение «положения дел» во всех и в каждой в отдельности сферах должны способствовать получению максимально полной и всесторонней информации. То есть главная цель музыкальной журналистики – «поиск истины» в разных направлениях музыкального дела и доведение этой истины до общественного сознания.

Музыкальные жанры в современном российском радиовещании

16 Февраля 2012, курсовая работа

В данной работе исследуется тема: «Музыкальные жанры в современном радиовещании».
С момента своего возникновения (1915 год) и до 60-х годов радиовещание находилось под контролем государств, в Советском Союзе - до распада страны. 90-е годы в России ознаменовали новую эру радио, ликвидацию госмонополии в этой сфере, когда возникли независимые

Назым Хикмет Ранның шығармашылығы

23 Декабря 2011, реферат

1938 жылы соғыс қызметкерлерін көтеріліске шақырғандығы үшін әскери-соғыс трибуналы Н.Хикметті 15 жыл, одан кейін тағы да 13 жыл түрмеге отыруға үкім етеді. Бірақ Ғ.Мүсірепов айтқандай: «Бірақ халыққа арналған өмір жыры өшкен жоқ, өрши берді, еңбек жұртының жүрегіне, ойына тарады, студенттердің қойнына, солдаттардың қонышына түсті. Хикметтің тиым салынган шығармалары офицерлердің чемодандарынан да табылды».

Найбільші медіа-корпорації газетного ринку Австралії

26 Мая 2013, реферат

Вперше телебачення в Австралії з'явилося в 1956, піонерами стали штати Новий Південний Уельс і Вікторія. Останнім штатом, де в 1971 з'явилося ТБ, стала Північна територія. Кольоровий телевізор з'явився в 1975. На додаток до суспільного телебачення, яке доступне майже всьому населенню Австралії, існують три основних комерційних телевізійних канали: Nine Network, Seven Network і Network Ten, вони покривають більшість густонаселених міст країни. У провінції вибір більш обмежений, часто місцеві новини виходять у вигляді коротких випусків на одній з великих мереж. Прикладом такої регіональної мережі є Imparja.

Наркопроизводство в Афганистане

10 Декабря 2011, научная работа

Глобальный рынок нелегальных наркотиков в 2005-2006 годах оставался относительно стабильным. При этом 92% всего опиума, поступающего на черные рынки мира, выращивается именно в Афганистане. Об этом предупреждают авторы ежегодного «Всемирного доклада о наркотиках» ООН. По мнению авторов документа, производство опиума в Афганистане становится бесконтрольным, передает «Би-би-си» .

Нарушение авторских прав

19 Декабря 2011, реферат

Нарушение авторского права (также контрафакция[1], от лат. contrafactio — подделка; или — в случае имущественных АП — «пиратство») — это правонарушение, суть которого составляет использование произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, без разрешения авторов или правообладателей или с нарушением условий договора о использовании таких произведений[2]. К числу основных способов нарушения авторских прав относится незаконное копирование и распространение произведения, а также плагиат.

Научные издания

16 Декабря 2011, доклад

Научные исследования, будучи творческой работой, проводимой на основе кооперации труда ученых, с одной стороны, опираются на исходную, ранее накопленную научную информацию, с другой, - сами являются интеллектуальной технологией создания новой научной информации и знаний, важнейшим средством фиксирования которых служат издания научной литературы. Благодаря научным изданиям результаты исследовательского труда включаются в научно-информационный поток и через социальную систему научных коммуникаций становятся достоянием ученых и специалистов. Без систематического чтения научной литературы не может обойтись ни один подлинно творческий работник, связанный своим трудом с наукой.
Распространение информации, составляющей результаты научных исследований, обусловливается объективными законами научно-технического прогресса и относится к

Научные работы и статьи периодической печати по проблемам государственного регулирования

24 Апреля 2013, монография

Научные работы и статьи периодической печати являются одним из основных источников научной информации. Как правило, такие работы являются рецензируемыми (или реферируемыми). Это означает, что перед публикацией все статьи, присылаемые авторами для публикации в журнале, проходят проверку независимыми экспертами в областях, близких к тематике статей. Такой механизм позволяет публиковать только те научные тексты, которые не содержат методологических ошибок и недостоверной информации.

Национальные библиотеки Болгарии

12 Марта 2012, реферат

История - 1878-1953,
Национальная библиотека Болгарии - крупнейшая библиотека в стране, и больше всего - старейший учреждение культуры в период после освобождения Болгарии.

Невербальное компоненты делового общения

06 Января 2012, контрольная работа

Ни для кого не является секретом, что общение является важной частью ведения дел. Мы регулярно общаемся с коллегами, начальниками, подчиненными, клиентами. Через общение мы узнаем их нужды, показываем себя, представляем свои результаты.

Можно быть хоть семи пядей во лбу и разрабатывать гениальные проекты, но без умения понятно и тактично излагать свои мысли, а также слушать и слышать окружающих, реализовать эти проекты нам не удастся. А значит не дождаться и повышения с прибавкой к зарплате.

Деловое общение определенно является искусством, в котором существенную роль играет чувство такта и ощущение контакта с партнером. В то же время уже появились определенные приемы и наработки, рекомендующие как правильно и доступно излагать свои мысли. Какие слова наилучшим образом подходят для выбранной темы. В каких случаях стоит делать акценты на личности партнера, а в каких – на его деятельности.

Негізгі қорлар

18 Февраля 2013, реферат

Негізгі құралдар (қорлар) елдің ұлттық байлығының басты және ең серпінді бөлігін, оның өндірістік әлеуетінің материалдық-техникалық негізін құрайды. Негізгі құралдарды (қорларды) бағалау экономиканың даму перспективаларын, қажетті құрылымдық ілгерілеулерді іске асырудың мүмкіндіктерін зерттеу, халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату, ұлттық шаруашылықты жалпыәлемдікке қосу үшін табиға база болып табылады.
Әдістеме Қазақстан Республикасы статистика органдарының ұлттық байлықтың элементтерін халық шаруашылығы балансының жүйесінде есептеуден, олардың ұлттық шоттар жүйесінде есептеуге өтуіне байланысты әзірленген.

Независимая журналистика в России: проблемы существования

27 Марта 2012, доклад

Средства массовой информации и коммуникации часто вызывают полемику в обществе. Вопросы массовых коммуникаций важны потому, что прямо или косвенно оказывают влияние на жизни людей. Вопросы собственности на СМИ и контроля над ними также всегда в центре внимания тех, кого интересует эта область. Влияние, которое СМИ оказывают на общество, тоже порождает множественные дискуссии. СМИ уже по определению находятся на виду, что делает их весьма и весьма уязвимыми для всесторонних нападок. Сам процесс журналистского труда, а главное, его результат, так или иначе, затрагивает интересы многих.

Независимая журналистика в России: проблемы существования

08 Мая 2012, доклад

Средства массовой информации и коммуникации часто вызывают полемику в обществе. Вопросы массовых коммуникаций важны потому, что прямо или косвенно оказывают влияние на жизни людей. Вопросы собственности на СМИ и контроля над ними также всегда в центре внимания тех, кого интересует эта область. Влияние, которое СМИ оказывают на общество, тоже порождает множественные дискуссии. СМИ уже по определению находятся на виду, что делает их весьма и весьма уязвимыми для всесторонних нападок. Сам процесс журналистского труда, а главное, его результат, так или иначе, затрагивает интересы многих.

Независимый Казахстан

26 Ноября 2011, реферат

Очередная сессия АНК прошла под знаком грядущего в декабре юбилея нашей республики. Тема форума «Независимый Казахстан: 20 лет мира, согласия и созидания» обеспечила общую тональность состоявшегося разговора. В ходе встречи обсуждались важнейшие аспекты дальнейшего сохранения мира и стабильности в Казахстане, межнационального и межконфессионального согласия. В частности, как подчеркнул председатель АНК Нурсултан Назарбаев, в этом деле важен инновационный подход, нужно отходить от парадно-прикладного крена.

Немецкие фразеологизмы

13 Марта 2012, курсовая работа

Цель исследования состоит в определении роли фразеологических единиц с компонентом "часть тела" в системе фразеологических единиц немецкого языка.
Основная цель исследования предполагает решение следующих задач:
- распределить фразеологические единицы с компонентом часть тела по классам, учитывая общеизвестные критерии классификации фразеологизмов;
- рассмотреть некоторые виды парадигматических отношений между этими единицами, в частности синонимию и полисемию фразеологических единиц с компонентом "часть тела";

Нехватка мест в студенческих общежитиях

11 Декабря 2012, статья

Проблема с местами в студенческих общежитиях существует давно и повсеместно. Стоит ли волноваться приезжим студентам, сколько стоит снять квартиру в Горках и как её вообще найти? Попытаюсь ответить на эти вопросы.

Нижегородская молодежная пресса: история, информационная политика

12 Мая 2012, курсовая работа

Молодежная пресса в России сегодня вызывает много вопросов. Многие эксперты говорят о ее низком качестве, а кто-то вообще сомневается в существовании данного понятия в нашей стране. Но тем не менее говорить о проблемах молодежной прессы сегодня можно и нужно, ведь за ее создателями – молодыми юношами и девушками, студентами, стоит будущее отечественной прессы, будущее России. Никто не станет спорить, что студентам-журналистам (или студентам других специальностей, увлеченным этой профессией) опыт работы необходим уже на начальном этапе обучения, поэтому работа в университетской газете для них – отличный шанс попробовать свои силы на практике, почувствовать на себе, что же это такое, брать интервью, делать репортажи и нести ответственность за публикацию, под которой стоит твое имя.

Новаторство и уникальность газеты "Новое время"

24 Января 2012, курсовая работа

Цель данной работы - анализ деятельности газеты «Новое время».

Новаторство Наполеона в соотношении печати и государства

28 Марта 2013, реферат

Наполеон Бонапарт – один из немногих политических деятелей, которые оказали решающее влияние на развитие журналистики. Он родился на средиземноморском острове Корсика в небогатой аристократической семье. Окончил Королевскую кадетскую школу в Париже в звании младшего лейтенанта. В годы Французской революции проявил себя, как талантливый полководец. 9 ноября 1799 года Наполеон совершил государственный переворот и провозгласил себя первым консулом Франции. В это время по его инициативе были проведены важные реформы, например, принят в 1804 году Гражданский кодекс (или Кодекс Наполеона) — классический свод законов, который действует и по сей день.

Новая иноязычная лексика в прессе

12 Декабря 2011, курсовая работа

Ни один язык не может обойтись без естественного и закономерного процесса заимствования элементов из других языков. Теоретически любой язык может включать в себя неограниченное количество заимствованных слов. Однако язык - это система, внутри которой действуют определенные законы, ограничивающие наполнение его чужими элементами.
Несмотря н

Новая общественно-политическая лексика на страницах газет (на примере материалов газеты «Аргументы и факты»)

06 Декабря 2011, курсовая работа

Лексика отражает не только состояние общества, но и состояние сознания и мышления человека. Развитие лексики реализуется главным образом через появление новых слов, отражающих различные социальные изменения в обществе. «...динамика объективных процессов - социальных, политических, культурных – не позволяет языку сегодняшнему оставаться равным вчерашнему».
Состояние языка, степень его развития в области лексики определяется не только богатством словаря, но и его разносторонностью. Таким образом, богатый словарный состав – это количественные и качественные признаки внутреннего роста языка.

Новости- основа радиопрограммы

19 Октября 2011, доклад

Каждый день радио приносит нам новости, рассказывает о важнейших событиях, произошедших в нашей стране и за рубежом. Оно знакомит нас с интересными людьми, сообщает немало полезных сведений, расширяет наш кругозор, советует. Мы можем слушать разные радиоканалы, отдавая предпочтение оперативной информации, анализу актуальных событий, компетентному мнению специалиста, музыкально-развлекательным передачам. В эфире всегда можно найти программу на любой вкус, интерес, пристрастие.

Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности “большой сделки”

30 Октября 2011, реферат

В последнее время ведущие российские и зарубежные эксперты единодушно высказывают мнение о том, что отношения между Россией и Европейским союзом, на которые возлагали так много надежд в 1990-х и в начале 2000-х гг., зашли в глухой тупик. Более того, прослеживается устойчивая тенденция к их ухудшению и даже обострению.
Политика ЕС в отношении России превратилась в серию имитационных и скрывающих пустоту построений, обернутых в пустые декларации и многословные нагромождения.

Нравственно-духовные ценности, формирующиеся у младших школьников под воздействием детской периодической печати

28 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальность выбранной темы продиктована эпохой развития информационного пространства и ростом количества периодических изданий для детей, а, следовательно, и ростом их влияния на личность ребёнка.
Цель работы – изучить нравственно-духовные ценности, формирующиеся у младших школьников под воздействием детской периодической печати
Объектом изучения выбраны содержание и форма современных детских печатных СМИ: познавательно-развлекательный журнала для детей «Простоквашино»; детский юмористический журнал «Весёлые картинки»; журнал о природе «Филя»; детский литературно-художественный журнал «Мурзилка». Предметом - влияние детской периодической печати на духовно-нравственное развитие младших школьников.

Нравственно-духовные ценности, формирующиеся у младших школьников под воздействием детской периодической печати

06 Мая 2012, курсовая работа

Цель работы – изучить нравственно-духовные ценности, формирующиеся у младших школьников под воздействием детской периодической печати
Объектом изучения выбраны содержание и форма современных детских печатных СМИ: познавательно-развлекательный журнала для детей «Простоквашино»; детский юмористический журнал «Весёлые картинки»; журнал о природе «Филя»; детский литературно-художественный журнал «Мурзилка». Предметом - влияние детской периодической печати на духовно-нравственное развитие младших школьников.

Нужна ли России цензура

18 Октября 2011, сочинение

Нужна ли человеку цензура? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что такое цензура. С правовой точки зрения цензура (лат. censura) –это контроль официальных властей за содержанием, выпуском в свет и распространением печатной продукции, содержанием и исполнением (показом) сценических постановок, радио- и телевизионных передач, а иногда и частной переписки (перлюстрация), с тем, чтобы не допустить или ограничить распространение идей и сведений, признаваемых этими властями нежелательными или вредными